Matematika ea. (gyógyszerész 2022)

Tanszék: Analízis Tanszék

Tematika:
Százalékszámítás, keverési feladatok. Függvények alapvető tulajdonságai, elemi függvények. Kétszereződés, feleződés. Lineáris függvénytranszformációk, logaritmikus koordináta-rendszerek. Függvények határértéke, az "e" szám. Függvények folytonossága. A differenciálhányados fogalma, jelentése (geometria, fizika, kémia). Differenciálási szabályok. A differenciálhányados alkalmazásai. Függvények vizsgálata: monotonitás, konvexitás, szél- sőérték, inflexiós pont. L’Hospital-szabály. Függvények közelítése: lineáris közelítés, közelítés Taylor polinomokkal. Többváltozós függvények és alkalmazásaik. Grafikon, szintvonalas ábrázolás. Parciális deriváltak, szélsőérték keresés. Határozatlan integrál, elemi integrálok, integrálási módszerek. A határozott integrál alapfogalmai, geometriai jelentése. Newton-Leibniz formula, Improprius integrálok. Az integrálszámítás alkalmazásai. Terület és térfogatszámítás, mozgások, munka, teljes tö- meg, koncentráció változása. Közönséges differenciálegyenletek a gyógyszerésztudományban. Fogalmak, egyensúlyi hely- zet, iránymező, kezdeti-érték probléma. Egyszerű szétválasztható változójú egyenletek megoldása.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: GYTK22M-203 Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente