Linear Algebra lec. (GTK angol)

Tanszék: Algebra és Számelmélet Tanszék

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadás:
Kurzuskód: 60A104 Kredit: 2 Óraszám: 1 hetente