Valószínûségszámítás ea. (GTK 2011 elõtt)

Tanszék: Sztochasztika Tanszék

Tematika:
Véletlen kísérletek, kimenetelek, események. A valószínûség definíciója és tulajdonságai. Diszkrét és geometriai valószínûségi mezõk. A feltételes valószínûség, a Bayes-formula és a teljes valószínûség tétele. Két és több esemény függetlensége. A diszkrét illetve a folytonos valószínûségi változók tulajdonságai: eloszlás illetve sûrûségfüggvény, várható érték, szórás. A várható érték és a szórás fontosabb tulajdonságai. A normális eloszlás és a centrális határeloszlás-tétel. Valószínûségi vektorváltozók, kovariancia, korreláció. A nagy számok erõs törvénye alkalmazásokkal.

Előfeltétel:

10A101

Helyettesítő tárgyak:

( MBN461E vagy MBNX262E )

Előadások:
Kurzuskód: 10A109 Kredit: 2 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: 10A109-2 Kredit: 3 Óraszám: 2 hetente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: 10A110 Kredit: 1 Óraszám: 1 hetente
Kurzuskód: 10A110-2 Kredit: 1 Óraszám: 1 hetente