Valószínűségszámítás ea. (GTK 2006-2010)

Tanszék: Sztochasztika Tanszék

Tematika:
Véletlen kísérletek, kimenetelek, események. A valószínűség definíciója és tulajdonságai. Diszkrét és geometriai valószínűségi mezők. A feltételes valószínűség, a Bayes-formula és a teljes valószínűség tétele. Két és több esemény függetlensége. A diszkrét illetve a folytonos valószínűségi változók tulajdonságai: eloszlás illetve sűrűségfüggvény, várható érték, szórás. A várható érték és a szórás fontosabb tulajdonságai. A normális eloszlás és a centrális határeloszlás-tétel. Valószínűségi vektorváltozók, kovariancia, korreláció. A nagy számok erős törvénye alkalmazásokkal.

Előfeltétel: