Kalkulus ea. (GTK 2006-2010)

Tanszék: Analízis Tanszék

Tematika:
Függvények, műveletek függvényekkel, összetett- és inverzfüggvény, függvények ábrázolása. Függvények határértéke; folytonosság. Változás átlagsebessége és pillanatnyi sebessége, függvénygrafikonhoz húzott érintő meredeksége, határköltség, függvény elaszticitása. A differenciálhányados egzakt fogalma. Differenciálási szabályok és technikák. A differenciálszámítás alkalmazásai: szélsőértékek, monotonitás, konvex és konkáv függvények, a függvénydiszkusszió lépései. A határozatlan integrál; integrálási technikák. A határozott integrál; Newton-Leibniz szabály. Az integrálszámítás alkalmazásai (folytonos összegzés, átlagolás, eloszlások, sűrűségfüggvények). A gyakorlatokon az előadások anyagához kapcsolódó feladatokat oldanak meg a hallgatók, hogy az ott elhangzottak megértését és elmélyítését elősegítsük, továbbá, hogy bizonyos egyszerű problémák megoldásában kellő rutinra tegyenek szert.

Előfeltétel: nincs.

Helyettesítő tárgyak: nincsenek.

Előadások:
Kurzuskód: 10A101 Kredit: 2 Óraszám: 1 hetente
Kurzuskód: 10A101-2 Kredit: 4 Óraszám: 2 hetente

Gyakorlatok:
Kurzuskód: 10A102 Kredit: 2 Óraszám: 2 hetente
Kurzuskód: 10A101-2 Kredit: 0 Óraszám: 1 hetente