Tájékoztatás (2016. március 23.):

Az eddigi irányelvvel ellentétben HASZNÁLHATÓ AZ EGYETEMI CÍMER A DOKTORI ÉRTEKEZÉSEKBEN, de ez nem kötelezõ.

A címert csak teljes egészében, változatlan formában lehet használni; tilos azt megváltoztatni vagy csak egyes részeit felhasználni.

Jelenleg (2016.márc.23) a címer pl. itt vagy itt érhetõ el; ez azonban (sõt, a címer is) változhat, tehát az SZTE honlapján ellenõrizni kell!

**********************************************************************

A Doktori Intézet igazgatója a Coospace-en ez írta nekem (2015.okt.21-én):

Az arculati kézikönyvben (amiben a címer is van) ez áll: "Jelen arculat elemeinek alkalmazására kizárólag az Egyetem felhatalmazása alapján kerülhet sor. Ilyen felhatalmazásnak kell tekinteni valamennyi munkavégzésre ill. képzésre irányuló jogviszonyt, az Egyetem által adományozott címet és tisztséget, illetve az Egyetem képviseletére irányuló eseti vagy állandó megbízást.." Mivel "képzésre irányuló jogviszonyról" van szó, a szakdolgozatok, diplomamunkák és disszertációk is használhatják a címert. Ezt megerõsítette Bittner Péter közkapcsolati igazgató is. Tehát semmi gond, nyugodtan használható a címer.