UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

 

DOKTORI KÉPZÉS

XII-280/67-7/2013.

M e g h í v ó

A Természettudományi és Informatikai Kar Doktori Tanácsa

2013. november 29. (péntek) 11.00 órára tűzte ki

varga tamás

doktori disszertációjának nyilvános vitáját, amelynek címe:

„Ortogonális polinomok zérushelyei

és christoffel-függvények”

 

A nyilvános vita helyszíne:       SZTE TTIK Dékáni Hivatal tanácsterme

                                             (Szeged, Kossuth Lajos sgt. 42., I. emelet)

                                            

Doktori Iskola:  Matematika- és Számítástudományok

Témavezető:

Dr. Totik Vilmos akadémikus (SZTE Bolyai Intézet)

                                               

A védési bizottság:

Dr. Hatvani László akadémikus, professor emeritus (SZTE Bolyai Intézet) - elnök

Dr. Móricz Ferenc professor emeritus (SZTE Bolyai Intézet) - opponens

Dr. Szabados József kutató professor emeritus – opponens

(MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)

Dr. Krisztin Tibor akadémikus, egyetemi tanár (SZTE Bolyai Intézet) – bizottsági tag

Dr. Németh József egyetemi docens (SZTE Bolyai Intézet) – bizottsági tag

Dr. G. Horváth Ágota tudományos főmunkatárs – bizottsági tag

(BME Matematika Intézet, Analízis Tanszék)

Dr. Pusztai Béla Gábor egyetemi adjunktus (SZTE Bolyai Intézet) - titkár

 

A disszertáció megtekinthető az SZTE Központi Könyvtár tájékoztató ügyeletén (SZTE TIK Ady tér).

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban is előzetesen észrevételt tehet.

 

     A védésre Önt és munkatársait tisztelettel meghívom.

 

Szeged, 2013. november 13.

 

 

Dr. Gingl Zoltán

dékánhelyettes