UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

 

DOKTORI FOKOZATSZERZÉS

XII-1690/67-18/2015.                                                                                                                             Szeged, 2017. október 26.

 

M e g h í v ó

A Természettudományi és Informatikai Kar Doktori Tanácsa

2017. november 6. (hétfő) 13.00 órára tűzte ki

t. szabó tamás

doktori disszertációjának nyilvános vitáját, amelynek címe:

„Change detection problems in branching processes”

 

A nyilvános vita helyszíne:   SZTE Természettudományi és Informatikai Kar tanácsterme

                                             (Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint)

 

SZTE Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola

Témavezető: Dr. Pap Gyula DSc, egyetemi tanár

(SZTE TTIK Bolyai Intézet)

 

A védési bizottság:

Dr. Kérchy László DSc, egyetemi tanár – elnök

(SZTE TTIK Bolyai Intézet)

 

Dr. Gerencsér László DSc, tudományos tanácsadó - opponens

(MTA SZTAKI Rendszer és Irányításelméleti Kutatólaboratórium)

 

Dr. Horváth Lajos DSc, egyetemi tanár – opponens

(Department of Mathematics, University of Utah)

 

Dr. Móricz Ferenc DSc, professor emeritus – bizottsági tag

(SZTE TTIK Bolyai Intézet)

 

Dr. Móri Tamás CSc, egyetemi docens – bizottsági tag

(ELTE TTK Valószínűségelméleti és Statisztika Tanszék)

 

Dr. Stachó László DSc, egyetemi tanár – titkár

(SZTE TTIK Bolyai Intézet)

 

A disszertáció megtekinthető az SZTE Doktori Értekezések Repozitóriumában:

http//doktori.bibl.u-szeged.hu/ .

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban is előzetesen észrevételt tehet.

 

     A védésre Önt és munkatársait tisztelettel meghívom.

 

 

 

Dr. Horváth Dezső

     dékánhelyettes