XII-1040/67-37/2009.

M e g h í v ó

A Természettudományi és Informatikai Kar Doktori Tanácsa

2012. január 20. (péntek) 12.00 órára tűzte ki

 

szűcs gábor

 

doktori disszertációjának nyilvános vitáját, amelynek címe:

„approximations of empirical processes”

 

 

A nyilvános vita helyszíne:       SZTE TTIK Dékáni Hivatal tanácsterme

                                             (Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint)

                                            

Doktori Iskola: Matematika- és Számítástudományok

 

Témavezető:     Dr. Csörgő Sándor akadémikus (SZTE Bolyai Intézet)

                       

A védési bizottság:

Dr. Móricz Ferenc professor emeritus (SZTE TTIK Bolyai Intézet) - elnök

Dr. Csáki Endre tudományos tanácsadó (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) - opponens

Dr. Fazekas István egyetemi tanár - opponens

(Debreceni Egyetem Alkalmazott Matematika és Valószínűségszámítás Tanszék)

Dr. Major Péter akadémikus, egyetemi tanár (SZTE TTIK Bolyai Intézet) – bizottsági tag

Dr. Krámli András egyetemi tanár (SZTE TTIK Bolyai Intézet) – bizottsági tag

Stéhlikné dr. Boda Krisztina egyetemi docens – bizottsági tag

(SZTE ÁOK TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet)

Dr. Kevei Péter Ph.D. (SZTE TTIK Bolyai Intézet) - titkár

A disszertáció megtekinthető az SZTE Központi Könyvtár tájékoztató ügyeletén (SZTE TIK Ady tér).

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban is előzetesen észrevételt tehet.

 

 

     A védésre Önt és munkatársait tisztelettel meghívom.

 

Szeged, 2012. január 2.

 

 

Dr. Csendes Tibor

dékánhelyettes