UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

 

DOKTORI FOKOZATSZERZÉS

XII-2623/67-80/2014.                                                                                                                 Szeged, 2016. május 3.

M e g h í v ó

A Természettudományi és Informatikai Kar Doktori Tanácsa

2016. május 18. (szerda) 13.00 órára tűzte ki

szijártó andrás lajos

doktori disszertációjának nyilvános vitáját, amelynek címe:

„Húrrezgések megfigyelési problémáinak vizsgálata”

 

 

A nyilvános vita helyszíne:   SZTE Természettudományi és Informatikai Kar tanácsterme

                                             (Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint)

 

SZTE Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola

Témavezető:    Prof. Dr. Móricz Ferenc DSc, professor emeritus

Konzulens:      Dr. Hegedűs Jenő CSc, ny. egyetemi docens

                        (SZTE TTIK Bolyai Intézet)

 

A védési bizottság:

Prof. Dr. Hatvani László akadémikus, professor emeritus (SZTE TTIK Bolyai Intézet) - elnök

 

Prof. Dr. Horváth Miklós DSc, egyetemi tanár - opponens

(BME Matematikai Intézet, Analízis Tanszék)

 

Prof. Dr. Faragó István DSc, egyetemi tanár – opponens

(ELTE TTK Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék)

 

Prof. Dr. Kérchy László DSc, egyetemi tanár (SZTE TTIK Bolyai Intézet) – bizottsági tag

 

Prof. Dr. Stachó László DSc, egyetemi tanár (SZTE TTIK Bolyai Intézet) – bizottsági tag

 

Dr. Röst Gergely PhD, tudományos főmunkatárs (SZTE TTIK Bolyai Intézet) – titkár

 

A disszertáció megtekinthető az SZTE Doktori Értekezések Repozitóriumában:

(http://doktori.bibl.u-szeged.hu/).

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban is előzetesen észrevételt tehet.

 

 

     A védésre Önt és munkatársait tisztelettel meghívom.

 

 

 

 Dr. Horváth Dezső

     dékánhelyettes