UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

 

DOKTORI KÉPZÉS

XII-2698/67-75/2011.

M e g h í v ó

A Természettudományi és Informatikai Kar Doktori Tanácsa

2013. május 17. (péntek) 13.00 órára tűzte ki

skublics benedek

doktori disszertációjának nyilvános vitáját, amelynek címe:

„modular and semimodular lattices”

 

A nyilvános vita helyszíne:       SZTE TTIK Dékáni Hivatal tanácsterme

                                             (Szeged, Kossuth Lajos sgt. 42. I. emelet)

                                            

 

Doktori Iskola:  Matematika- és Számítástudományok

Témavezető:     Dr Czédli Gábor egyetemi tanár (SZTE Bolyai Intézet)

                       

A védési bizottság:

Dr. Pap Gyula egyetemi tanár (SZTE Sztochasztika Tanszék) - elnök

Dr. Kiss Emil egyetemi tanár (ELTE Algebra és Számelmélet Tanszék) - opponens

Dr. Radeleczki Sándor egyetemi docens (Miskolci Egyetem Matematikai Intézet) - opponens

Dr. Nagy Gábor egyetemi docens (SZTE Geometria Tanszék) – bizottsági tag

Dr. Zádori László egyetemi tanár (SZTE Algebra és Számelmélet Tanszék) – bizottsági tag

Dr. Waldhauser Tamás adjunktus (SZTE Algebra és Számelmélet Tanszék) - titkár

 

A disszertáció megtekinthető az SZTE Központi Könyvtár tájékoztató ügyeletén (SZTE TIK Ady tér).

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban is előzetesen észrevételt tehet.

 

 

     A védésre Önt és munkatársait tisztelettel meghívom.

 

 

Szeged, 2013. április 29.

 

 

 

Dr. Gingl Zoltán

dékánhelyettes