TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

DOKTORI KÉPZÉS

XII-2567/67-88/2010.

M e g h í v ó

A Természettudományi és Informatikai Kar Doktori Tanácsa

2011. október 17. (hétfő) 13.30 órára tűzte ki

 

sáfár zoltán

 

doktori disszertációjának nyilvános vitáját, amelynek címe:

 

„kétváltozós periodikus függvények,

általánosított lipschitz és zygmund osztályok”

 

 

A nyilvános vita helyszíne:       SZTE TTIK Dékáni Hivatal, tanácsterem

                                             (Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint)

                                            

Doktori Iskola: Matematika- és Számítástudományok

 

Témavezető:     Dr. Móricz Ferenc professor emeritus (SZTE Bolyai Intézet)

 

A védési bizottság:

Dr. Kérchy László egyetemi tanár (SZTE TTIK Analízis Tanszék) - elnök

Dr. Németh József egyetemi docens (SZTE TTIK Analízis Tanszék) - opponens

Dr. Szili László egyetemi docens (ELTE TTK Numerikus Analízis Tanszék) - opponens

Dr. Szalay István főiskolai tanár (SZTE JGYPK Matematikai Szakcsoport) – bizottsági tag

Dr. Stachó László egyetemi docens (SZTE TTIK Alkalmazott és Numerikus Mat. T.) – titkár

Dr. Matolcsi Máté tud. főmunkatárs (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet) – bizottsági tag

 

A disszertáció megtekinthető az SZTE Központi Könyvtár tájékoztató ügyeletén (SZTE TIK Ady tér).

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban is előzetesen észrevételt tehet.

    

          A védésre Önt és munkatársait tisztelettel meghívom.

 

Szeged, 2011. október 3.

 

 

 

Dr. Csendes Tibor

dékánhelyettes