TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

DOKTORI KÉPZÉS

XII-2721/67-92/2008.

M e g h í v ó

A Természettudományi és Informatikai Kar Doktori Tanácsa

2011. június 16. (csütörtök) 13.00 órára tűzte ki

 

ruff jános

 

doktori disszertációjának nyilvános vitáját, amelynek címe:

 

„véges geometriák, gráfok, csoportok és kapcsolataik”

 

 

A nyilvános vita helyszíne:      SZTE TTIK Dékáni Hivatal tanácsterme

                                             (Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint)

 

Doktori Iskola: Matematika- és Számítástudományok

 

Témavezető: Dr. Kiss György egyetemi docens (SZTE Bolyai Intézet)

 

A védési bizottság:

Dr. Csákány Béla professor emeritus (SZTE Algebra és Számelmélet Tanszék) - elnök

Dr. Sziklai Péter egyetemi docens (ELTE Számítógéptudományi Tanszék) - opponens

Dr. Wettl Ferenc egyetemi docens (BMGE Matematikai Intézet) - opponens

Dr. Hajnal Péter egyetemi docens (SZTE Halmazelmélet és Mat. Log. Tanszék) – bizottsági tag

Dr. Nagy Gábor egyetemi docens (SZTE Geometria Tanszék) - titkár

 

A disszertáció megtekinthető az SZTE Központi Könyvtár tájékoztató ügyeletén (SZTE TIK Ady tér).

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban is előzetesen észrevételt tehet.

 

 

          A védésre Önt és munkatársait tisztelettel meghívom.

         

 

Szeged, 2011. május 24.

 

 

Dr. Csendes Tibor

dékánhelyettes