TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

DOKTORI KÉPZÉS

XII-1427/67-50/2009.

M e g h í v ó

A Természettudományi és Informatikai Kar Doktori Tanácsa

2012. március 23. (péntek) 14.00 órára tűzte ki

 

ripco sipos elvira

 

doktori disszertációjának nyilvános vitáját, amelynek címe:

„teaching geometry using computer visualization”

 

 

 

A nyilvános vita helyszíne:       MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Székháza, 110-es terem

                                             (Szeged, Somogyi u. 7., I. emelet)

                                            

Doktori Iskola:  Matematika- és Számítástudományok

 

Témavezető:     Dr. Kosztolányi József egyetemi docens (SZTE Bolyai Intézet)

                       

A védési bizottság:

Dr. Hatvani László akadémikus, egyetemi tanár (SZTE Bolyai Intézet, Analízis Tanszék) - elnök

Dr. Karsai János egyetemi docens (SZTE Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet) - opponens

Dr. Takači Árpád egyetemi tanár (Novi Sadi Egyetem, Természettudományi Kar) - opponens

Dr. Ambrus András egyetemi docens (ELTE Matematikatanítási és Módszertani Közp.)–bizottsági tag

Dr. Vajda Róbert adjunktus (SZTE Bolyai Intézet, Analízis Tanszék) - titkár

 

A disszertáció megtekinthető az SZTE Központi Könyvtár tájékoztató ügyeletén (SZTE TIK Ady tér).

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban is előzetesen észrevételt tehet.

 

 

     A védésre Önt és munkatársait tisztelettel meghívom.

 

 

Szeged, 2012. március 1.

 

 

Dr. Csendes Tibor

dékánhelyettes