DOKTORI KÉPZÉS

XII-1620/67-40/2011.

M e g h í v ó

A Természettudományi és Informatikai Kar Doktori Tanácsa

2012. május 29. (kedd) 10.30 órára tűzte ki

 

pintér klára

 

doktori disszertációjának nyilvános vitáját, amelynek címe:

„A matematikai problémamegoldás és problémaalkotás tanításáról”

 

A nyilvános vita helyszíne:       SZTE TTIK Dékáni Hivatal tanácsterme

                                             (Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint)

 

Doktori Iskola:  Matematika- és Számítástudományok

 

Témavezető:      Dr. Kosztolányi József egyetemi docens (SZTE TTIK Bolyai Intézet)

                       

A védési bizottság:

Dr. Hatvani László akadémikus, egyetemi tanár (SZTE Analízis Tanszék) - elnök

Dr. Németh József egyetemi docens (SZTE Analízis Tanszék) - opponens

Dr. Ambrus András egyetemi docens - opponens

(ELTE Matematikatanítási és Módszertani Központ)

Dr. Móricz Ferenc professor emeritus (SZTE Alkalmazott és Numerikus Mat. T.) – bizottsági tag

Dr. Vásárhelyi Éva egyetemi docens (ELTE Matematikatanítási és Módszertani Közp.)–bizottsági tag

Dr. Katonáné dr. Horváth Eszter adjunktus (SZTE Algebra és Számelmélet Tanszék) – bizottsági tag

Dr. Vajda Róbert adjunktus (SZTE Analízis Tanszék) - titkár

 

A disszertáció megtekinthető az SZTE Központi Könyvtár tájékoztató ügyeletén (SZTE TIK Ady tér).

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban is előzetesen észrevételt tehet.

 

 

     A védésre Önt és munkatársait tisztelettel meghívom.

    

 

Szeged, 2012. május 16.

 

 

Dr. Csendes Tibor

dékánhelyettes