A DOSz jogsegélyszolgálata

 

A jogsegélyszolgálat háttere, validitása, elért eredményei

A felsőoktatási törvény értelmében az intézmények doktori képzésben részt vevő hallgatóinak képviseletét a Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSz) látja el.

A DOSz e ráruházott feladatát kiemelten kezeli, ellátására már 1998-ban megalapította a Jogsegély-szolgálatot, gyakorlata tehát több mint 10 éves múltra tekint vissza.

A Jogsegély-szolgálathoz fordulók száma érezhetően, nagyságrendekkel és rohamosan növekszik az elmúlt években. Az eddigi számos visszajelzés fényében büszkék vagyunk arra, hogy a felajánlott segítséget pozitívnak ítélik az érintettek. Továbbá számos esetben újabb problémáikkal is hozzánk fordulnak.

Célunk az, hogy

ú         egyéni szinten is védjük a doktoranduszok és doktorjelöltek jogait és érdekeit;

ú         gyors és szakszerű jogi segítséget nyújtsunk;

ú         az eseti ügyekből leszűrődő több mint 10 éves tapasztalat felhasználásával elősegítsük a DOSz szakmai tevékenységét;

ú         a különféle jogalkalmazási problémákra reakcióként állásfoglalásokat adjunk ki és ezeket érvényesítsük a mindennapi munkában.

Amit kínálunk…

ú         Kivizsgáljuk a doktoranduszoktól és doktorjelöltektől beérkezett panaszokat, illetőleg kérdéseket.

ú         Megtaláljuk a hatályos jogszabályoknak és a vonatkozó intézményi szabályzatoknak megfelelő leggyorsabb és leghatékonyabb megoldást.

ú         Megtartjuk az anonimitást, annak érdekében, hogy megelőzzük azokat az esetleges méltánytalanságokat, amelyek a panaszos személyének nem kívánt nyilvánosságából eredhetnek.

ú         Érvényt szerzünk az egyedi ügyekből általánosított, elvi élű elnökségi határozatoknak a nyilvánosságon keresztül.

ú         Ösztönözzük a doktori iskolákat a doktoranduszok jogainak fokozott védelmére.

ú         Elősegítjük az intézményekkel, doktori iskolákkal folytatott közvetlen konzultációk keretében a doktoranduszok jogainak és érdekeinek érvényesülését.

ú         Segítséget nyújtunk a doktorandusz és az intézmény közötti eljárásokban.

 

E-mail: jogsegely@monitum.hu

A Jogsegély Szolgálat Szolgáltatási Szabályzata elérhető a DOSz honlapján.