UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

 

DOKTORI FOKOZATSZERZÉS

XII-3055/67-33/2015.                                                                                                             Szeged, 2018. január 12.

 

M e g h í v ó

A Természettudományi és Informatikai Kar Doktori Tanácsa

2018. február 7. (szerda) 13.00 órára tűzte ki

nagy örs

doktori disszertációjának nyilvános vitáját, amelynek címe:

„A reprezentációváltás mint problémamegoldási stratégia taníthatóságáról”

 

A nyilvános vita helyszíne:   SZTE Természettudományi és Informatikai Kar tanácsterme

                                             (Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint)

 

SZTE Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola

Témavezető: Dr. Kosztolányi József PhD, egyetemi docens (SZTE TTIK Bolyai Intézet)

 

A védési bizottság:

Dr. Krisztin Tibor akadémikus, egyetemi tanár – elnök

(SZTE TTIK Bolyai Intézet)

 

Dr. Besenyei Ádám PhD, habilitált egyetemi docens - opponens

(ELTE TTK Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék)

 

Dr. Németh József CSc, címzetes egyetemi tanár - opponens

(SZTE TTIK Bolyai Intézet)

 

Dr. Czédli Gábor DSc, egyetemi tanár – bizottsági tag

(SZTE TTIK Bolyai Intézet)

 

Dr. Maksa Gyula DSc, egyetemi tanár – bizottsági tag

(Debreceni Egyetem Matematikai Intézet, Analízis Tanszék)

 

Dr. Fodor Ferenc PhD, habilitált egyetemi docens – titkár

(SZTE TTIK Bolyai Intézet)

 

A disszertáció megtekinthető az SZTE Doktori Értekezések Repozitóriumában:

http//doktori.bibl.u-szeged.hu/ .

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban is előzetesen észrevételt tehet.

 

    

A védésre Önt és munkatársait tisztelettel meghívom.

 

 

 

Dr. Horváth Dezső

     dékánhelyettes