UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

 

DOKTORI FOKOZATSZERZÉS

XII-3516/67-90/2014.                                                                                                                 Szeged, 2016. április 29.

M e g h í v ó

A Természettudományi és Informatikai Kar Doktori Tanácsa

2016. május 13. (péntek) 11.00 órára tűzte ki

krizsán lívia

doktori disszertációjának nyilvános vitáját, amelynek címe:

 

„Kettős trigonometrikus sorok összegfüggvényének simasága,

Rieman szummálhatósága és integrálok Lebesgue szummálhatósága”

 

 

A nyilvános vita helyszíne:   SZTE TTIK Bolyai Intézet, Bolyai tanterem

                                             (Szeged, Aradi vértanúk tere 1., II. emelet)

 

SZTE Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola

Témavezető:    Prof. Dr. Móricz Ferenc DSc, professor emeritus

                        (SZTE TTIK Bolyai Intézet)

 

A védési bizottság:

Prof. Dr. Leindler László professor emeritus (SZTE TTIK Bolyai Intézet) - elnök

 

Prof. Dr. Németh József c. egyetemi tanár (SZTE TTIK Bolyai Intézet) – opponens

Prof. Dr. Fridli Sándor egyetemi tanár (ELTE TTK Numerikus Analízis Tanszék) - opponens

Dr. Matolcsi Máté tudományos főmunkatárs – bizottsági tag

(MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)

 

Prof. Dr. Kérchy László egyetemi tanár (SZTE TTIK Bolyai Intézet) – bizottsági tag

 

Prof. Dr. Stachó László egyetemi tanár (SZTE TTIK Bolyai Intézet) - titkár

 

A disszertáció megtekinthető az SZTE Doktori Értekezések Repozitóriumában:

(http://doktori.bibl.u-szeged.hu/).

 

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban is előzetesen észrevételt tehet.

 

A védésre Önt és munkatársait tisztelettel meghívom.

 

 

 Dr. Horváth Dezső

     dékánhelyettes