UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

 

DOKTORI FOKOZATSZERZÉS

XII-659/67-8/2015.                                                                                                                           Szeged, 2016. október 7.

 

M e g h í v ó

A Természettudományi és Informatikai Kar Doktori Tanácsa

2016. október 27. (csütörtök) 14.00 órára tűzte ki

osztényiné krauczi éva

doktori disszertációjának nyilvános vitáját, amelynek címe:

„Eloszláscsaládokhoz való illeszkedés vizsgálata”

 

 

A nyilvános vita helyszíne:   SZTE Természettudományi és Informatikai Kar tanácsterme

                                             (Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint)

 

SZTE Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola

Témavezető:    Prof. Dr. Pap Gyula DSc, egyetemi tanár

                        (SZTE TTIK Bolyai Intézet)

 

A védési bizottság:

Prof. Dr. Kérchy László DSc, egyetemi tanár (SZTE TTIK Bolyai Intézet) – elnök

 

Dr. Barabás Béla PhD, címzetes egyetemi docens - opponens

(BME Matematika Intézet, Sztochasztika Tanszék)

 

Prof. Dr. Krámli András DSc, professor emeritus (SZTE TTIK Bolyai Intézet) - opponens

 

Dr. Bolla Marianna CSc, egyetemi docens – bizottsági tag

(BME Matematika Intézet, Sztochasztika Tanszék)

 

Dr. Hajnal Péter PhD, egyetemi docens (SZTE TTIK Bolyai Intézet) – bizottsági tag

 

Prof. Dr. Stachó László DSc, egyetemi tanár (SZTE TTIK Bolyai Intézet) – titkár

 

A disszertáció megtekinthető az SZTE Doktori Értekezések Repozitóriumában:

(http://doktori.bibl.u-szeged.hu/).

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban is előzetesen észrevételt tehet.

 

 

     A védésre Önt és munkatársait tisztelettel meghívom.

 

 

 

 

 Dr. Horváth Dezső

     dékánhelyettes