UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

 

DOKTORI FOKOZATSZERZÉS

XII-1823/67-25/2013.                                                                                                                                  Szeged, 2015. február 23.

M e g h í v ó

A Természettudományi és Informatikai Kar Doktori Tanácsa

2015. március 12. (csütörtök) 14.00 órára tűzte ki

gehér györgy pál

doktori disszertációjának nyilvános vitáját, amelynek címe:

 

„Asymptotic behaviour of Hilbert space operators with applications”

 

A nyilvános vita helyszíne:

SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Dékáni Hivatali tanácsterem

                                             (Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint)

 

SZTE Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola

Témavezető:

Dr. Kérchy László egyetemi tanár (SZTE TTIK Bolyai Intézet)

                                  

A védési bizottság:

Dr. Krisztin Tibor egyetemi tanár, akadémikus (SZTE TTIK Bolyai Intézet) - elnök

 

Dr. Sebestyén Zoltán professor emeritus - opponens

(ELTE Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék)

 

Dr. Matolcsi Máté tudományos főmunkatárs - opponens

(MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet)

 

Dr. Hatvani László professor emeritus (SZTE TTIK Bolyai Intézet) – bizottsági tag

 

Dr. Nagy Béla professor emeritus (BME TTK Matematikai Intézet) – bizottsági tag

Dr. Pusztai Béla Gábor egyetemi adjunktus (SZTE TTIK Bolyai Intézet) - titkár

A disszertáció megtekinthető az SZTE Központi Könyvtár tájékoztató ügyeletén (SZTE TIK Ady tér).

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet, és írásban is előzetesen észrevételt tehet.

 

 

     A védésre Önt és munkatársait tisztelettel meghívom.

    

 

 

Dr. Horváth Dezső

dékánhelyettes