UNIVERSITAS SCIENTIARUM SZEGEDIENSIS

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR

 

DOKTORI FOKOZATSZERZÉS

XII-2188/67-23/2015.                                                                                                             Szeged, 2018. február 9.

 

M e g h í v ó

A Természettudományi és Informatikai Kar Doktori Tanácsa

2018. március 8. (csütörtök) 11.00 órára tűzte ki

fülöp zsolt

doktori disszertációjának nyilvános vitáját, amelynek címe:

„Feladat megoldási módszerek összehasonlító vizsgálata

a pedagógus illetve a diák rendelkezésére álló ismeretek birtokában”

 

A nyilvános vita helyszíne:   SZTE Természettudományi és Informatikai Kar tanácsterme

                                             (Szeged, Aradi vértanúk tere 1., földszint)

 

SZTE Matematika- és Számítástudományok Doktori Iskola

Témavezető: Dr. Szalay István CSc, ny. főiskolai tanár (SZTE JGYPK)

 

A védési bizottság:

Dr. Hatvani László akadémikus, professor emeritus – elnök

(SZTE TTIK Bolyai Intézet)

 

Dr. Ambrus András CSc, ny. egyetemi docens - opponens

(ELTE TTK Matematikai Intézet, Matematikatanítási és Módszertani Központ)

 

Dr. Kosztolányi József PhD, egyetemi docens - opponens

(SZTE TTIK Bolyai Intézet)

 

Dr. Móricz Ferenc DSc, professor emeritus – bizottsági tag

(SZTE TTIK Bolyai Intézet)

 

Dr. Simon Péter DSc, egyetemi tanár – bizottsági tag

(ELTE TTK Matematikai Intézet, Alkalmazott Analízis és Számításmatematikai Tanszék)

 

Dr. Hajnal Péter PhD, egyetemi docens – titkár

(SZTE TTIK Bolyai Intézet)

 

A disszertáció megtekinthető az SZTE Doktori Értekezések Repozitóriumában:

http//doktori.bibl.u-szeged.hu/ .

A nyilvános vitában minden jelenlévő részt vehet és írásban is előzetesen észrevételt tehet.

 

    

A védésre Önt és munkatársait tisztelettel meghívom.

 

 

Dr. Horváth Dezső

     dékánhelyettes