Természettudományi Doktori Iskolák Tudományos Fóruma

november 10. szerda 14.00-18.00

SZAB 110-es terem

 

Időpont

Név

Előadás címe

Doktori Iskola

14.00

15.45

Levezető elnök: 

14.00

14.10

Bódi Nikolett

A kapillárisfal strukturális sérülésének szerepe a nitrerg neuronok pusztulásában diabéteszes patkánymodellben

Biológia

14.10

14.20

Csordás Gábor

Vérsejt-leszármazási vonalak jellemzése Drosophila melanogasterben

Biológia

14.20

14.30

Nagy Gábor

Terpén bioszintézis gének jellemzése karotintermelő gombákban

Biológia

14.30

14.40

Nagy László

Nagygombák termőtest-evolúciós folyamatainak vizsgálata.

Biológia

14.40

14.50

Ördög Attila

Zárósejtek jelátvitele: a nitrogén-monoxid szerepe a membrántranszport és fotoszintézis szabályozásában

Biológia

14.50

15.00

Tengolics Roland

Hogyan csinál hidrogént egy fotoszintetizáló baktérium?

Biológia

15.00

15.10

Virágh Máté

Rhizopus microsporus var. oligosporus szerkezeti mutáns antibiotikus peptidek vizsgálata

Biológia

15.10

15.20

Szalai Tamás

Porképződés szupernóva robbanásokban a Spitzer Úrtávcső mérései alapján

Fizika

15.20

15.30

Varga Tamás

Ortogonális polinomok zérushelyeinek távolsága

Matematika- és számítástudomány

15.30

15.45

Kérdések, válaszok

15.45

16.00

Kávészünet

16.00

17.45

Levezető elnök: 

16.00

16.10

Józsa Klára

A sikeresség feltárásának lehetõségei az aprófalvakban

Földtudomány

16.10

16.20

Horváth Janina

Neurális hálózatok alkalmazása a geológiában

Földtudomány

16.20

16.30

Kiss Márton

Természeti szolgáltatások értékelése hazai mintaterületeken

Földtudomány

16.30

16.40

Kovacs Krisztina

Makromolekulás komponensek a sárgás-barna termálvizekben

Környezettudomány

16.40

16.50

Maák Istvan

A Formica pratensis és a Formica exsecta térhasznalata: versengés vagy osztozkodás?

Környezettudomány

16.50

17.00

Máté Zsuzsanna Szabó Andrea Papp András

Idegrendszeri és molekuláris biológiai jellegű hatások patkányban szubakut mangán-expozíció után

Környezettudomány

17.00

17.10

Takács Szabolcs Papp András

Vizsgálatok beépített agyi elektródákat viselő patkányokkal egy kombinált elektrofiziológiai-magatartási regisztráló berendezésben

Környezettudomány

17.10.

17.20

Szép Angéla

Anyagátadási műveletek a membránszeparáció során

Környezettudomány

17.20

17.30

Veréb Gábor

Szennyezők bontása napsugárzással gerjesztett fotokatalizátorral

Környezettudomány

17.30

17.45

Kérdések, válaszok