A matek BSc-s Szakirodalom feldolgozása, ill. Szakdolgozat c. kurzusokról

Kedves Hallgatók!

A fenti két tárggyal kapcsolatban, talán nem haszontalan az alábbi kis leírás.
Ez a két kurzus szervesen összetartozik, praktikusan a szakdolgozathoz tartozó szakirodalom
feldolgozásáról van szó. Értelemszerűen a szakdolgozat témavezetőjénél ajánlott fölvenni, és a
szakdolgozat készítése előtti félévben (mintatanterv szerint 5. félév).

Mi tehát a teendő? Az utolsó előtti félév elején válasszanak szakdolgozati témát (nem feltétlenül
pontos címet, de témát) és szakdolgozat-vezető tanárt is. Amennyiben a tanár is elfogadja Önöket,
ő és akkor fogja meghirdet(tet)ni a szükséges kurzusokat, csak az elvállalt szakdolgozóknak.
Hogyan válasszanak szakdolgozati témát? Az Intézet honlapján és máshol, találhatók témák és
címek, ezek a listák nem mindig naprakészek, de gondolatébresztőnek alkalmasak. Valójában a
hallgatók általában témavezetőt választanak, de az is lehetséges, hogy témához keresnek oktatót.
Akár így, akár úgy, gondolják át, mit szeretnének, és kérdezzenek, keressék meg a tanárokat.
(Megjegyzés: esetleges „külső” téma, témavezető esetén szükség van belső konzulensre.)
Technikailag a Szakirodalom feldolgozása és a Szakdolgozat kurzusok a képzés kötelező elemei,
kreditet érnek és gyak. jeggyel zárulnak. Az elkészült szakdolgozatra bírálati jegyet és védési
jegyet is fognak kapni, ezek már nem a képzés, hanem a záróvizsga-folyamat részei (még ha attól
időben el is különülnek).


Eredményes szakdolgozat-készítést kívánunk!

2019.08.28.      Bolyai Intézet