Hírek

Lángi Zsolt előadása

Egy 3-dimenziós paralleloéderekre vonatkozó izoperimetrikus probléma


A Geometriai Tanszék örömmel teszi közzé, hogy

Lángi Zsolt Lángi Zsolt
(BME, Budapest, Magyarország)

a Kerékjártó Szeminárium keretében előadást tart

Egy 3-dimenziós paralleloéderekre vonatkozó izoperimetrikus probléma

címmel.

Az előadás helye és időpontja:

2021. április 22, csütörtök 12:30 óra,
Zoom Meeting 6237505738

Az előadás kivonata:
Az előadás célja egy 3-dimenziós paralleloéderekre, azaz olyan konvex poliéderekre vonatkozó izoperimetrikus probléma megoldása, melyek eltoltjaival a 3-dimenziós euklideszi tér kitölthető. Eredményünk szerint az egységnyi térfogatú 3-dimenziós paralleloéderek közt a minimális átlagszélességű a szabályos csonkolt oktaéder. Emellett, ugyanezen módszert használva megállapítjuk, hogy az adott térfogatú paralleloéderek által generált transzlatív, konvex mozaikok közt a minimális élsűrűségű a kockák által generált lap-lap menti mozaik.

 

Tájékoztatás:
az eseményeken rendszerint kép- és hangfelvétel is készül tömegfelvételek formájában, egyben az esemény sajtónyilvános rendezvény is.
A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:48. § (2) bekezdése alapján a tömegfelvételek, valamint a nyilvános közéleti szereplés esetén nincs szükség a résztvevők hozzájárulására sem a felvétel elkészítéséhez, sem annak felhasználásához, de az érintetteket erről előzetesen tájékoztatni kell.
Kötelezettségünknek jelen szöveg megjelenítésével teszünk eleget azzal megtoldva, hogy jelezzük: a felvételeket az esemény népszerűsítésére, marketing céllal, online és nyomtatott csatornáinkon keresztül használjuk fel.


© 2024 Geometria Tanszék