Absztrakt algebra gyakorlat
           

            Testelmélet és Galois-elméletAlgebra szigorlati tételsor (matematikus)