Univerzális algebra
 
          Testelmélet és Galois-elmélet

       
     

Algebra szigorlati tételsor (matematikus)

Matematika tanári zárószigorlat (tudnivalók, anyagok)