Algebra  és alkalmazásai

előadás

 

2013 őszi félév

 

Időpont: csütörtök 8:00-9:30

Hely:  M2

Előadó: Zádori László

Vizsga: írásbeli az előadás anyagából

Érdemjegy: 50% gyakorlat+50% vizsga alapon

 

Tematika

 

Irodalom  

Czédli Gábor: Boole-függvények, JATEPress, 1994, Polygon,1995, 2009.
D. K. Fagyejev, I. S. Szominszkij: Felsőbb algebrai feladatok,  Typotex, 2000.
Freud Róbert: Lineáris algebra, ELTE Eötvös Kiadó, 1998.
Freud Róbert, Gyarmati Edit: Számelmélet, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000, 2006.
Kiss Emil: Bevezetés az algebrába, Typotex, 2007.
Megyesi László: Bevezetés a számelméletbe, Polygon, 1997.