Algebra  és alkalmazásai

előadás+gyakorlat

 

2014 őszi félév

 

Időpont: szerda 8:00-9:30,  csütörtök 8:00-9:30

Hely:  Kerékjártó terem

Előadó: Zádori László

Vizsga: írásbeli az előadás anyagából

Gyakorlat: feladatmegoldás az előadáshoz kapcsolódó anyagból, 

                    2 db zárthelyi dolgozat előre egyeztetett időpontban

Érdemjegy: 50% gyakorlat+50% vizsga alapon

 

Tematika

 

Irodalom  

Czédli Gábor: Boole-függvények, JATEPress, 1994, Polygon,1995, 2009.
D. K. Fagyejev, I. S. Szominszkij: Felsőbb algebrai feladatok,  Typotex, 2000.
Freud Róbert: Lineáris algebra, ELTE Eötvös Kiadó, 1998.
Freud Róbert, Gyarmati Edit: Számelmélet, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2000, 2006.
Kiss Emil: Bevezetés az algebrába, Typotex, 2007.
Megyesi László: Bevezetés a számelméletbe, Polygon, 1997.