Absztrakt algebra gyakorlat 

MBN411G-1, 2015 tavaszi félév
szerda 8:00-9:30, Grünwald Géza terem

Gyakorlat célja
A gyakorlat célja az, hogy az előadáson elhangzott absztrakt fogalmakat és összefüggéseket minél több példán keresztül gyakorolják, ismereteiket elmélyítsék. Ennek a munkának elengedhetetlen feltétele, hogy tudják az előadáson elhangzott fogalmakat és összefüggéseket, és meghatározó része az önálló feladatmegoldás.

Előismeretek                 Ismétlő feladatok              

Tematika+Irodalom      Gyakorló feladatok


Számonkérés
A gyakorlaton a félév folyamán összesen maximum 70 pont szerezhető az alábbi bontásban:

1. zárthelyi dolgozat időpontja (30 pt): 2015. március 18., 8:00-9:30, Grünwald Géza terem,

2. zárthelyi dolgozat időpontja (30 pt): 2015. május 6., 8:00-9:30, Grünwald Géza terem,

házi feladatok (10 pt): rendszeres beadási határidővel.

A vizsga egy írásbeli és egy szóbeli részből áll. A gyakorlaton megszerzett 70 ponthoz a vizsga írásbeli részen még további 30 pont szerezhető:

Félévközi vizsga (30 pt): 2015. május 11., 11:45-12:30, Szőkefalvi terem.

Értékelés, pótlás lehetősége, vizsga
Nem írhat félévközi vizsgát és így szóbelit vizsgát sem tehet az a hallgató, aki valamelyik zárthelyi dolgozatára 8 pontnál kevesebbet szerez. Nem tehet szóbeli vizsgát az, aki a félévközi vizsgán 12 pontnál kevesebbet ér el és az sem, aki a gyakorlaton és a félévközi vizsgán együttesen megszerezhető 100 pontból 40-nél kevesebbet gyűjt össze.

Egyetlen zárthelyi dolgozat pótlására, illetve javítására van lehetőség, mégpedig a vizsgaidőszak első hetében egy előre egyeztetett időpontban. A félévközi vizsga pótlására, javítására a vizsgaidőszak második hetében egy előre megadott időpontban lesz lehetőség. Ha a pótlás vagy javítás után sem teljesülnek az előző bekezdésben leírt minimumfeltételek (8-12-40), akkor a kurzusra kapott érdemjegy elégtelen. A gyakorlatra az aláírást az kapja meg az ETR-ben, aki sikeresen vizsgázik.

A félévközi vizsgával, a szóbeli vizsgával és a tárggyal kapcsolatos további tudnivalók megtalálhatóak a tárgy előadója Dr. B. Szendrei Mária honlapján.

Automatikusan --- azaz elért pontszámtól függetlenül --- elégtelen a gyakorlaton nyújtott teljesítménye annak, aki nem megengedett eszközökhöz folyamodik, pl. puskázik, feladatot másol le, vagy engedi azt lemásolni. A meg nem engedett eszközt használók számára nincs lehetőség a kurzus teljesítésére ebben a félévben.