Absztrakt algebra gyakorlat 

MBN411G-2, 2014 tavaszi félév
csütörtök 10:00-11:30, M3 terem (Mars téri épület)

Gyakorlat célja
A gyakorlat célja az, hogy az előadáson elhangzott absztrakt fogalmakat és összefüggéseket minél több példán keresztül gyakorolják, ismereteiket elmélyítsék. Ennek a munkának elengedhetetlen feltétele, hogy tudják az előadáson elhangzott fogalmakat és összefüggéseket, és meghatározó része az önálló feladatmegoldás.

Előismeretek                 Ismétlő feladatok              

Tematika+Irodalom      Gyakorló feladatok


Számonkérés
A félév folyamán összesen maximum 100 pont szerezhető az alábbi bontásban.

1. zárthelyi dolgozat (20 pt): 2013. február 20.

2. zárthelyi dolgozatok időpontja (35 pt): 2013. március 27.

3. zárthelyi dolgozatok időpontja (35 pt): 2013. május 8.

Házi feladatok (10 pt): rendszeres beadási határidővel


Értékelés, pótlás lehetősége, vizsga
Nem vizsgázhat az a hallgató, aki valamelyik zárthelyi dolgozatára a megszerezhető pontszám 20%-ánál kevesebbet ér el, és az sem, aki a félév folyamán összesen 35 pontnál kevesebb pontot szerez.

Egyetlen zárthelyi dolgozat pótlására, illetve javítására van lehetőség, mégpedig a vizsgaidőszak első hetében egy előre egyeztetett időpontban. Ha a pótlás vagy javítás után is elégtelen marad a gyakorlaton nyújtott teljesítmény, akkor nem lehet vizsgát tenni.

A gyakorlaton nyújtott összteljesítmény a kollokvium jegyében kerül beszámításra (50%-os mértékben). A gyakorlatra az aláírást az kapja meg az ETR-ben, aki sikeresen vizsgázik.

A vizsgával és a tárggyal kapcsolatos további tudnivalók megtalálhatóak a tárgy előadója Dr. B. Szendrei Mária honlapján.

Automatikusan --- azaz elért pontszámtól függetlenül --- elégtelen a gyakorlaton nyújtott teljesítménye annak, aki nem megengedett eszközökhöz folyamodik, pl. puskázik, feladatot másol le, vagy engedi azt lemásolni. A meg nem engedett eszközt használók számára nincs lehetőség a kurzus teljesítésére ebben a félévben.