Az y'(x)=y(x)(2-y(x)) ill. az y'(x)=-y(x) differenciálegyenlet különbözô kezdeti feltételekhez tartozó megoldásgörbéi:

[Animation][Animation]