Kalkulus Jegyzet (Vajda Róbert)

______


Ez a jegyzet elsősorban a gyakorlaton feldolgozandó anyaghoz szükséges definíciókat, tételeket, a matematikai alapfogalmak elsajátításához egy-egy konkrét példát, illetve kidolgozott típusfeladatokat tartalmaz. Nem célja tehát a tételek bizonyításainak (átfogó) ismertetése. Minden javaslatot a jegyzettel kapcsolatban szívesen fogadok.