Kettősintegrálok

A kettõsintegrál definíciójánál az elsõ komponens egy kétváltozós függvény megadása. Az egyszerûség kedvvéért legyen ez most [Graphics:dint1gr1.gif]. Ennek a függvénynek a grafikonja egy felület a 3D-s térben.

[Graphics:dint1gr3.gif][Graphics:dint1gr2.gif]

A kettõsintegrál definíciójánál a második komponens egy H zárt síktartomány, melyre teljesül, hogy [Graphics:dint1gr4.gif] . A legegyszerûbb esetben ez egy poligon. A kettõsintegrál fogalmához meg kell szerkesztenünk a H tartomány beosztásait. Az ábrán a [Graphics:dint1gr5.gif] tartomány (ekvidisztáns) beosztásait láthatjuk.


[Animation]

 


A kettõsintegrál szemléletes jelentése a görbe alatti terület fogalmának analogonjkaként fogható fel. Itt egy felület alatti térfogatrészt szeretnénk definiálni, amit úgy is szoktunk mondani, hogy egy hengerszerû testnek a térfogatát szeretnénk megadni, aminek alaplapja az 2. komponensként megadott H zárt siktartomány, fedõlapja viszont nem egy körlap, mint az egyenes körhenger esetén, hanem az [Graphics:dint1gr10.gif] függvény által definiált felület. Természetes gondolat beírt téglatestek térfogatainak összegeivel közelíteni (alulról) a térfogatot. Ha a beosztást finomitjuk, egyre jobb közelítést kapunk. Ezt mutatja a következõ két animáció.

[Graphics:dint1gr3.gif][Graphics:dint1gr11.gif][Graphics:dint1gr3.gif][Graphics:dint1gr12.gif][Graphics:dint1gr3.gif][Graphics:dint1gr13.gif][Graphics:dint1gr3.gif] [Animation]

Fogalmazzuk meg formálisan egy ilyen alsó közelitõ összeg definicióját:

 

[Graphics:dint1gr3.gif][Graphics:dint1gr20.gif]

[Graphics:dint1gr3.gif][Graphics:dint1gr20a.gif]


Hasonló módon felsõ közelitõ összegeget is definiálhatunk, s ha azt tapasztaljuk, hogy amennyiben a beosztások finomsága 0 -hoz tart, ezek az alsó és felsõ közelitõ összegek ugyanoda tartanak, akkor ezt az f függvény H tartományon vett kettõsintegráljának nevezzük. Jelölés:


[Graphics:dint1gr3.gif][Graphics:dint1gr21.gif]

Megjegyzések  1.


Nem kell feltétlen minimumokkal (maximumokkal) dolgozni a közelitõösszegek esetén, lehet általános (Riemann-féle) összegekkel dolgozni, ahol a függvényértékrõl csak azt követeljük meg hogy valamely résztartománybeli pontban felvett érték legyen.

 

[Graphics:dint1gr3.gif][Graphics:dint1gr22.gif]

Megjegyzések 2.

Nem feltétlen kell a H tartománynak ilyen speciálisnak lennie(téglalap), de ekkor a felosztásnál nem a 'tengelyeket' osztjuk fel, hanem a H tartományt osztjuk olyan H1,...,Hn résztartományra, melyek nem egymásra nyúló területtel rendelkezõ részek és uniójuk kiadja H-t.

 

[Graphics:dint1gr3.gif][Graphics:dint1gr25.gif]


A [Graphics:dint1gr26.gif] egy ilyen beosztását láthatjuk a következõ ábrán:

 

 

[Graphics:dint1gr3.gif][Graphics:dint1gr27.gif][Graphics:dint1gr3.gif][Graphics:dint1gr28.gif][Graphics:dint1gr3.gif][Graphics:dint1gr29.gif]

A kettõsintegrál kiszámítása. A kettõsintegrál értékét nem a definíció szerint, hanem a szukcesszív integrálás módszerét alkalmazva határozzuk meg. Ehhez szükségünk van a normáltartomány fogalmára. Az XY síkon kétféle normáltartományt különböztetünk meg. Egyes tartományok mind elsõ, mind második típusú normáltartományként is kezelhetõk, ekkor a konkrét feladat során azt a típust érdemes választanunk, amelyik technikailag egyszerûbb megoldást szolgáltat. Egyes tartományok persze sajnos egyik típusú normáltartományként sem foghatók fel, ekkor két dolog segíthet: darabolással normáltartományokra osztás vagy egy megfelelõ integráltranszformáció, amit a késõbbiekben tárgyalunk.

1. típusú normáltartomány. Ha a H tartomány úgy áll elõ, hogy határoló görbéi az [Graphics:dint1gr30.gif]egyenletekkel adottak (lásd az alábbi ábrát), akkor H 1. típusú normálrtartomány. Teljesen hasonlóan definiálható a 2. típusú normáltartomány is, amikor is a határoló görbék: [Graphics:dint1gr31.gif]

 

[Graphics:dint1gr3.gif][Graphics:dint1gr35.gif]


Tétel. Ha H a fent megadott 1. típusú normáltartomány, akkor:

[Graphics:dint1gr33.gif]


Tétel. Ha H a fent megadott 2. típusú normáltartomány, akkor:

[Graphics:dint1gr34.gif]