A számfogalom felépítése

Előadás: csütörtök 10–12 Rédei terem

Tudnivalók a követelményekkel kapcsolatban

Jegyzet
További segédanyagok

Az előadások anyaga:

február 15. Peano-axiómák, a természetes összeadása és szorzása.

Peano-axiómák, teljes indukció, az összeadás és szorzás definíciója és tulajdonságai.

Házi feladatok:

 • Bizonyítsa be, hogy $1+n=n'$ minden $n$ természetes számra.
 • Bizonyítsa be, hogy $2\cdot 2=4$ (fel szabad használni, hogy $2+2=4$).
 • Bizonyítsa be, hogy $a \cdot b = 0 \implies a = 0$ vagy $b=0$ tetszőleges $a,b$ természetes számok esetén.
február 22. Rendezett algebrai struktúrák, a természetes számok rendezett félgyűrűje.

Művelet és részbenrendezés kompatibilitásának ekvivalens definíciói, rendezés $\mathbb{N}_0$-on, az $(\mathbb{N}_0;+,\cdot,\leq)$ rendezett félgyűrű.

Házi feladatok:

 • Bizonyítsa be, hogy az $\mathbb{R}\cup\{\infty\}$ halmaz félgyűrűt alkot az $x+y$ és $\min(x,y)$ műveletekkel. Melyik művelet játssza az összeadás, és melyik a szorzás szerepét? Mi az additív egységelem és mi a multiplikatív egységelem? (A műveletek asszociativitását és kommutativitását nem kell igazolni, de a disztributivitást igen.)
 • Bizonyítsa be, hogy ha $2a^2=b^2$ teljesül valamilyen $a,b\in\mathbb{N}$ esetén, akkor léteznek olyan $a_1\lt a$ és $b_1\lt b$ nemnulla természetes számok, amelyekre $2a_1^2=b_1^2$. (Ebből következik, hogy $\sqrt{2}$ nem racionális szám.)
 • Győzze le a hidrát!
február 29. Rekurzív sorozatok, az $(\mathbb{N}_0;0,\sigma)$ struktúra létezése és egyértelműsége.

Sorozat fogalma, sorozat megadása rekurzióval, a másodrendű Peano-axiómarendszer modelljének unicitása és egzisztenciája. Elsőrendű Peano-aritmetika, Gödel nemteljességi tételei, Goodstein-sorozatok, Kirby–Paris-tétel.

Házi feladatok:

 • Adjon meg egy véges, illetve egy végtelen $(M;\,\heartsuit,\tau)$ struktúrát, amely kielégíti a (0) és (INJ) axiómákat, de nem elégíti ki a (TI) axiómát. (Ha nincs ilyen véges/végtelen struktúra, akkor indokolja meg, hogy miért nincs.)
 • Adjon meg egy véges, illetve egy végtelen $(M;\,\heartsuit,\tau)$ struktúrát, amely kielégíti a (0) és (TI) axiómákat, de nem elégíti ki az (INJ) axiómát. (Ha nincs ilyen véges/végtelen struktúra, akkor indokolja meg, hogy miért nincs.)
 • Adjon meg egy véges, illetve egy végtelen $(M;\,\heartsuit,\tau)$ struktúrát, amely kielégíti az (INJ) és (TI) axiómákat, de nem elégíti ki a (0) axiómát. (Ha nincs ilyen véges/végtelen struktúra, akkor indokolja meg, hogy miért nincs.)
 • Játsszon ezzel a művelettáblázat-színezővel!
március 7. Kongruencia, faktoralgebra, izomorfizmus, beágyazás. Az egész számok gyűrűje.

Tarski „high school algebra” problémája és annak megoldása. Kongruencia, faktoralgebra, izomorfizmus, beágyazás. A $\mathbb{Z}:=(\mathbb{N}_0\times\mathbb{N}_0;+,\cdot)/\sim$ integritástartomány, $\mathbb{N}_0$ beágyazása $\mathbb{Z}$-be.

Házi feladatok:

 • Bizonyítsa be, hogy minden $x,y\in\mathbb{N}$ esetén $$\Bigl(\bigl(1+x\bigr)^y+\bigl(1+x+x^2\bigr)^y\Bigr)^x\cdot\Bigl(\bigl(1+x^3\bigr)^x+\bigl(1+x^2+x^4\bigr)^x\Bigr)^y=\Bigl(\bigl(1+x\bigr)^x+\bigl(1+x+x^2\bigr)^x\Bigr)^y\cdot\Bigl(\bigl(1+x^3\bigr)^y+\bigl(1+x^2+x^4\bigr)^y\Bigr)^x.$$
  Egy kis segítség Ki kell lépni a természetes számok köréből, használni kell kivonást is, pl. az $1-x+x^2$ polinomot.
  Még egy kis segítség $1+x^3 = (1+x)(1-x+x^2)$ és $1+x^2+x^4 = (1+x+x^2)(1-x+x^2)$.
 • Bizonyítsa be, hogy az $\mathbb{N}_0\times\mathbb{N}_0$ halmazon definiált alábbi szorzás asszociatív művelet: $$ (a,b) \cdot (c,d) := (ac+bd,ad+bc).$$
március 14. Pozitív és negatív egész számok. Részbenrendezett csoportok és gyűrűk, az egész számok rendezett gyűrűje.

Pozitív és negatív egész számok. Részbenrendezett csoport és gyűrű fogalma, csoport és gyűrű kompatibilis részbenrendezéseinek és lineáris rendezéseinek leírása pozitivitási tartományokkal. Az egész számok rendezése és annak egyértelműsége. A leendő racionális számokhoz tartozó összeadás és szorzás bevezetése, az összeadás és szorzás kommutativitása, asszociativitása és egységelemessége.

Házi feladatok:

 • Legyen $(G;+)$ egy Abel-csoport, és $\leq$ egy olyan részbenrendezés a $G$ halmazon, ami kompatibilis a $+$ művelettel: $\forall a,b,c\in G\colon\ a \leq b \;\Longrightarrow\; a+c \leq b+c$. Bizonyítsa be, hogy ekkor $\ a \leq b \;\Longrightarrow\; -a \geq -b\ $ teljesül minden $a,b\in G$ esetén.
 • Tekintsük az egész számok additív csoportján a $P=\{ 0,2,3,4,5,\ldots \}$ pozitivitási tartománnyal megadott részbenrendezést. Határozza meg a fedési relációt, és vázolja fel a Hasse-diagramot.
 • Határozza meg a $(\mathbb{Z}_{10};+)$ csoport összes lehetséges pozitivitási tartományát és a hozzájuk tartozó részbenrendezéseket.
 • Mely elemeknek van inverze a $(\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}\setminus\{0\});+)$ algebrai struktúrában? (Az összeadás definícióját lásd itt.)
 • Mely elemeknek van inverze az $(\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}\setminus\{0\});\cdot)$ algebrai struktúrában? (A szorzás definícióját lásd itt.)
 • Disztributív-e a szorzás az összeadásra a $(\mathbb{Z} \times (\mathbb{Z}\setminus\{0\});+,\cdot)$ algebrai struktúrában? (A műveletek definícióit lásd itt.)
március 21. A racionális számok rendezett teste; a valós számok Cantor-féle felépítése.

A $\mathbb{Q}:=(\mathbb{Z}\times\mathbb{Z}\!\setminus\!\{0\};+,\cdot)/\sim$ test, $\mathbb{Z}$ beágyazása $\mathbb{Q}$-ba. Pozitív és negatív racionális számok, a racionális számok rendezése és annak egyértelműsége. A racionális számok rendezésének sűrűsége és arkhimédeszi tulajdonsága. A valós számok Cantor-féle felépítése.

Házi feladat:

 • Bizonyítsa be, hogy az $X = \big\{ x \in \mathbb{Q}^+ \mid x^2>2 \big\} \subseteq \mathbb{Q}$ halmaznak nincs legkisebb eleme. A bizonyítás során csak racionális számokat lehet használni, így pl. nem használhatjuk azt, hogy $X = \big\{ x \in \mathbb{Q} \mid x>\sqrt{2}\, \big\}$.
március 28. Tavaszi szünet.
április 4. A Dedekind-szelet fogalma, alapvető tulajdonságaik, szeletek összege.

A Dedekind-szelet fogalma, példák, ekvivalens leírás „fel”-halmazokkal, szeletek egyesítése, szelet széle, szeletek összege, az $(\mathcal{R};+)$ Abel-csoport.

Házi feladatok:

 • Bizonyítsa be, hogy tetszőleges $H \subseteq \mathbb{Q}$ esetén $H^{\uparrow}=H$ akkor és csak akkor teljesül, ha $H$ teljesíti az (FSZ) és (NLK) tulajdonságokat.
 • Bizonyítsa be, hogy ha $X$ és $Y$ két különböző Dedekind-szelet, akkor $X \subset Y$ vagy $Y \subset X$.
 • Adjon példát olyan $X_1,X_2,\ldots$ Dedekind szeletekre, amelyeknek metszete nem üres, de nem is Dedekind-szelet: $\emptyset \neq \displaystyle\bigcap_{i=1}^{\infty}X_i \notin \mathcal{R}$.
 • Legyen $X=3^{\uparrow}$ és $Y=(-2)^{\uparrow}$. Határozza meg az $\{ x\cdot y \mid x \in X,\ y \in Y \}$ halmazt. (Ez a példa mutatja, hogy negatív szeletek esetén miért nem használható az $X\cdot Y := \{ x\cdot y \mid x \in X,\ y \in Y \}$ definíció.)
április 11. A Dedekind-szeletek rendezett teste, gyökvonás pozitív Dedekind-szeletből.

Pozitív és negatív szeletek, a pozitív szeletek multiplikatív Abel-csoportja, a szorzás kiterjesztése negatív szeletekre, az $(\mathcal{R};+,\cdot)$ test, a racionális számtest beágyazása. A Dedekind-szeletek rendezése és a rendezés kapcsolata a tartalmazással, pozitív szelet $n$-edik gyöke, a Dedekind-szeletek rendezésének egyértelműsége.

április 18. Arkhimédeszi és teljes testek.

Rendezett testek karakterizációja (csak a feltétel szükségességének bizonyításával). A racionális számtest beágyazása rendezett testbe, arkhimédeszi tulajdonság, végtelen és infinitezimális elemek. Az arkhimédeszi tulajdonság ekvivalens jellemzései. A racionális törtek teste nem arkhimédeszi. A Dedekind-teljesség fogalma, kapcsolata az arkhimédeszi tulajdonsággal. A Dedekind-szeletek teste Dedekind-teljes, teljes rendezett test unicitása, a valós számok teste. A teljesség különböző definíciói.

Házi feladatok:

 • Hogyan fest a komplex számok testén a $P=\mathbb{R}^+_0$ pozitivitási tartománnyal meghatározott részbenrendezés?
 • Bizonyítsa be, hogy két infinitezimális elem összege is infinitezimális. (Megjegyzés: ebből következik, hogy az „infinitezimálisan közel lenni” reláció ekvivalenciareláció.)
 • Legyen $T$ egy nemarkhimédeszi rendezett test, és legyen $\varepsilon \in T$ egy pozitív infinitezimális elem. Bizonyítsa be, hogy $\displaystyle\frac{2+\varepsilon}{\varepsilon-\varepsilon^2} \lt \frac{7}{\varepsilon}- \varepsilon$.
 • Az előző feladatbeli elemek között fennáll-e a $\ll$ reláció is?
április 25. (sportnap miatt elmarad az előadás) Rendezett testek karakterizációja.

Rendezett testek karakterizációja (a feltétel elegendőségének bizonyítása).

Házi feladat:

május 2. Tizedes törtek; (hiper)komplex számok.

Valós szám tizedes tört alakja, racionális szám tizedes tört alakjának periodicitása. A komplex számok teste, a Study-féle számok gyűrűje, a hiperbolikus komplex számok gyűrűje. Test feletti algebrák, az alaptest beágyazása, a $2$ rangú hiperkomplex rendszerek leírása.

Házi feladatok:

 • Melyik az a legkisebb $b$ természetes szám, amelyre $\frac{1}{b}$ tizedes tört alakja $7$-periodikus?
 • Bizonyítsa be, hogy a Study-féle számok gyűrűjében teljesül az $(a+b\varepsilon)^n =a^{n}+na^{n-1}b\varepsilon$ azonosság minden pozitív egész $n$ kitevőre.
 • Határozza meg a hiperbolikus komplex számok gyűrűjében a $13+12j$ elem összes négyzetgyökét.
május 9. Kvaterniók, Frobenius tétele.

A kvaterniók ferdeteste, kvaterniók és vektorok, $-1$ négyzetgyökei a kvaterniók körében, térbeli forgatások és kvaterniók. Frobenius tétele, Cayley-Dickson konstrukció, oktoniók, általánosított Frobenius-tétel, Hurwitz tétele. A Frobenius-tétel bizonyításának első 5 lépése. Érdekességek: Fantastic Quaternions (Numberphile), Gyroscopes, Inertial Guidance, and Gimbal Lock (YouTube).

Házi feladatok:

 • Bizonyítsa be, hogy az $i^2=j^2=k^2=ijk=-1$ egyenlőségekből következik, hogy $ij=k=-ji$, $jk=i=-kj$, $ki=j=-ik$.
 • Határozza meg a kvaterniók ferdetestében a harmadik egységgyököket, vagyis az összes olyan $q$ kvaterniót, amelyre $q^3=1$ (végtelen sok van!).
május 16.