Klasszikus algebra előadás

A tanulásról

A tananyag sok és nehéz, vannak elvontabb részek, amelyeket nem csak megérteni és megtanulni kell, de megszokni is. Ehhez pedig idő kell. Ezért mindenkit óva intek attól, hogy csak a vizsgaidőszakban kezdjen el tanulni; reménytelen vállalkozás egyszerre megtanulni az egész anyagot. Azt javaslom, hogy hétről-hétre nézze át mindenki az előadás anyagát, és legalább a fogalmakat és a főbb összefüggéseket igyekezzen megérteni és megjegyezni. Persze nem kell mindent a legapróbb részletekig elsőre megtanulni, de az előadást csak az tudja követni, és a gyakorlaton csak az tud eredményesen és aktívan részt venni, aki többé-kevésbé „képben van” a tanult anyagból.

A honlapon megtalálható az előadáson kivetített anyag. Ez azonban csak vázlat, önálló tanulásra alkalmatlan, feltétlenül szükséges az előadásra bejárni és jegyzetelni. A vázlatban előfordulhatnak sajtóhibák, tessék kritikus szemmel olvasni! Kérem, hogy szóljon nekem, aki hibát vagy homályos dolgot talál benne.

Követelmények

A félév során az alábbiak szerint lehet pontokat gyűjteni, amelyek a szóbeli vizsgával együtt határozzák meg a végső osztályzatot.

A vizsgaidőszakban szóbeli vizsgák lesznek, ahol a tételsorból húzott témából kell felelni; a sikeres vizsgához mindenképpen kell a bizonyításokat is tudni és érteni. A vizsga értékelésébe a félév során szerzett pontszám is beleszámít. Vizsgát csak az tehet, aki az alábbi minimumfeltételeknek megfelel.

A fenti minumumfeltételek teljesülése esetén az alábbi ponthatárok alapján megállapított „ideiglenes osztályzat” a kiindulópont a szóbeli vizsgán; ezt maximum egy jeggyel lehet javítani.

Automatikusan elégtelen az osztályzata, és nincs pótlási, javítási lehetősége annak, aki nem megengedett eszközökhöz folyamodik, pl. puskázik, feladatot másol le, vagy engedi azt lemásolni.

Ajánlott irodalom

A legfontosabb természetesen a saját kezűleg készített jegyzet, már csak azért is, mert kimondottan ehhez a tárgyhoz készült nyomtatott jegyzet, illetve tankönyv nincs, az előadás anyagát sok helyről szedtem össze. Persze ahány könyv, annyiféle felépítés és jelölésrendszer, de az előadásvázlat segít összehangolni a dolgokat. Tájékoztatásul alább felsorolom azokat a könyveket, amelyeket a legtöbbet forgattam az előadásra készülve, de bátorítok mindenkit, hogy használja a Bolyai Intézet könyvtárának gazdag gyűjteményét, és érdeklődésének megfelelően más könyvekbe is beleolvasson.