Klasszikus algebra előadás

A tanulásról

A tananyag sok és nehéz, vannak elvontabb részek, amelyeket nem csak megérteni és megtanulni kell, de megszokni is. Ehhez pedig idő kell. Ezért mindenkit óva intek attól, hogy csak a vizsgaidőszakban kezdjen el tanulni; reménytelen vállakozás a vizsgaidőszakban megtanulni az egész anyagot. Tehát azt javaslom, hogy hétről-hétre nézze át mindenki az előadás anyagát, és legalább a fogalmakat és a főbb összefüggéseket igyekezzen megérteni és megjegyezni. Persze nem kell mindent a legapróbb részletekig elsőre megtanulni, de az előadást csak az tudja követni, és a gyakorlaton csak az tud eredményesen és aktívan részt venni, aki többé-kevésbé „képben van” a tanult anyagból.

A tanulást megkönnyítendő készítettem egy vázlatot az előadás anyagából; terveim szerint ezt meglehetősen pontosan fogjuk követni. Hangsúlyozom, hogy ez csak vázlat, még annak is szűkszavú. Nemcsak a tételek bizonyításai hiányoznak belőle, hanem a példák és sok magyarázat is. Tehát ez önálló tanulásra alkalmatlan, feltétlenül szükséges az előadásra bejárni és jegyzetelni. A vázlatban előfordulhatnak sajtóhibák, tessék kritikus szemmel olvasni! Kérem, hogy szóljon nekem, aki hibát vagy homályos dolgot talál benne (például ha úgy tűnik, hogy a vázlat nincs összhangban az előadáson elhangzottakkal).

Követelmények

Összesen 100 pontot lehet szerezni az alábbiak szerint.

Összesen 100 pontot (nehezebb tétellel) vagy 70 pontot (könnyebb tétellel) lehet maximum szerezni. Az elektronikus tesztek és az évközi dolgozatok „beugró” jellegűek, eredményük nem számít bele a pontszámba. Ha a fenti minimumfeltételek (gyakorlat, elektronikus teszt, évközi dogozatok, írásbeli vizsga) teljesülnek, akkor az osztályzat x pont esetén  képlet. Ha valamelyik minimumfeltétel nem teljesül, akkor a vizsga automatikusan elégtelen, az összpontszámtól függetlenül.

Ajánlott irodalom

A legfontosabb természetesen a saját kezűleg készített jegyzet, már csak azért is, mert kimondottan ehhez a tárgyhoz készült nyomtatott jegyzet, illetve tankönyv nincs, az előadás anyagát sok helyről szedtem össze. Persze ahány könyv, annyiféle felépítés és jelölésrendszer, de az előadásvázlat segíthet összehangolni a dolgokat. Tájékoztatásul alább felsorolom azokat a könyveket, amelyeket a legtöbbet forgattam az előadásra készülve, de bátorítok mindenkit, hogy használja a Bolyai Intézet könyvtárának gazdag gyűjteményét, és érdeklődésének megfelelően más könyvekbe is beleolvasson.