Diszkrét matematikai játékok

A kurzus Csákány Béla Diszkrét matematikai játékok (Polygon Könyvtár 1998, 2005) című könyvére épül.

A szorgalmi időszak végén írunk egy dolgozatot (8 feladat, összesen 9 pont); ez ad egy io = pontszám – 3 „ideiglenes” osztályzatot. A kurzus teljesítésének szükséges feltétele io ≥ 2. Aki majdnem minden előadáson ott volt (nappalisoknál 2, levelezősöknél 1 hiányzás megengedett), az vizsga nélkül megkaphatja io-t – ha tetszik.

Minden más esetben szóbeli vizsgát kell tenni, ahol io-t legfeljebb egy jeggyel lehet javítani. A szóbeli vizsgán egy tételt kell húzni a tételsorból, és azt a táblánál szabatosan előadni. Minden tételben lesz bizonyítás, amit tudni és érteni kell a sikeres vizsgához.