Mi a különbség a kiemelt és a normál gyakorlat között?

A Bevezetés a számelméletbe tárgyhoz meghirdetett gyakorlatok közül az MBN112G-1 kódú gyakorlat (csütörtök 10-12, Kerékjártó terem, oktató: W.T.) úgynevezett „kiemelt” gyakorlat. A kiemelt gyakorlat célja az, hogy a matematika iránt az átlagosnál jobban érdeklődő hallgatók a „normál” tananyaghoz képest több és mélyebb ismeretre tehessenek szert. Mivel a gyakorlaton az előadás anyagához kapcsolódó feladatokat oldunk meg, a kiemelt gyakorlat tematikája nem fog lényegesen különbözni a normál gyakorlatokétól. A különbséget elsősorban az jelenti, hogy a kiemelt gyakorlaton nem sokat foglalkozunk az egyszerű, pusztán a fogalmak és összefüggések közvetlen alkalmazását jelentő rutinfeladatokkal. Ezek helyett inkább összetettebb, a tanultak mélyebb megértését és alkotó módon való alkalmazását megkívánó feladatokra szánunk több időt.

A dolgozatokban viszont nem lesz különbség a kétféle gyakorlat között: a kiemelt gyakorlaton ugyanolyan nehézségű dolgozatokat fogunk írni, mint a normál gyakorlatokon. Ezzel igyekszünk biztosítani azt, hogy az értékelésnél senki ne kerüljön hátrányba csak azért, mert a kiemelt gyakorlatot választotta. Mégsem lehet azt mondani, hogy bárki ugyanúgy tudna teljesíteni a kiemelt gyakorlaton, mint a normál gyakorlaton. Ennek az az oka, hogy a kiemelt gyakorlaton nem lesz minden olyan részletességgel elmagyarázva, és olyan alaposan begyakorol(tat)va, mint a normál gyakorlatokon. Így akinek több segítségre van szüksége az anyag elsajátításához, az a kiemelt gyakorlaton valószínűleg nem fog tudni mindent jól megtanulni, és még a normál szintű feladatokból sem fog tudni olyan jól teljesíteni, mintha normál gyakorlatra járt volna.

Mindezek alapján a kiemelt gyakorlatot annak ajánlom,

A fentiek miatt — és amiatt, hogy a kiemelt gyakorlat csak kis létszámú csoporttal tud hatékonyan működni —, a kiemelt gyakorlatra történő jelentkezések csak az oktató jóváhagyása (konfirmálás) után érvényesek. A konfirmálásnál az alábbi szempontokat vesszük figyelembe:

A fentiekről emailben kell tájékoztatni a gyakorlatvezetőt, aki a beérkezett jelentkezések alapján dönt a konfirmálásról. Csak olyan hallgató jelentkezését konfirmáljuk, aki idén lett felvéve matematika alapszakra.

Aki kiemelt gyakorlatra szeretne járni, annak tehát a következő teendői vannak:

  1. Fel kell vennie az ETR-ben a kiemelt gyakorlatot. (Ez fontos, mert konfirmálni csak azt tudjuk, aki már szerepel a névsorban.)
  2. A fenti listában szereplő eredményekről emailben igazolást kell küldenie Waldhauser Tamásnak (twaldha@math.u-szeged.hu). Az igazolás lehet szkennelt dokumentum, vagy link az eredményt közlő hivatalos honlapra (pl. OKTV, KöMaL). A felvételi pontszámát és az érettségi eredményét mindenkinek meg kell írnia; a versenyeknél, KöMaL feladatmegoldásoknál sem csak a részvétel tényét, hanem az eredményt (pontszám, helyezés) is várjuk, amennyiben publikus. Határidő: 2014. szept. 3. (szerda).