Bevezetés a számelméletbe előadás

Követelmények

A félév során összesen 100 pontot lehet szerezni az alábbiak szerint.

A fentiekkel összesen 100 pontot lehet szerezni. Ha a fenti minimumfeltételek teljesülnek, akkor az alábbi ponthatárok alapján alakul ki egy „ideiglenes osztályzat”.

A vizsgaidőszakban szóbeli vizsgák lesznek, ahol a tételsorból húzott témából kell felelni; a sikeres vizsgához mindenképpen kell a bizonyításokat is tudni. Vizsgát csak az tehet, akinek a fentiek alapján kiszámított ideiglenes osztályzata legalább kettes. Ezt az osztályzatot a vizsgán legfeljebb egy jeggyel lehet javítani. Kétféle tételsor lesz, az egyikben könnyebb, a másikban nehezebb tételek; tetszés szerint lehet választani a kettő közül, de a könnyebb tételekkel hármasnál jobbat nem lehet kapni.

A tanulásról

A tananyag sok és nehéz, csak rendszeres munkával lehet elsajátítani, reménytelen vállalkozás lenne a vizsgaidőszakban megtanulni az egészet. Ezért mindenkitől elvárjuk, hogy hétről-hétre gondolja át az előadás anyagát, oldja meg a házi feladatokat, és felkészülten jöjjön a következő előadásra és gyakorlatra. Persze nem kell mindent a legapróbb részletekig elsőre megtanulni, de legalább a fogalmakat, főbb összefüggéseket és számolási eljárásokat igyekezzen mindenki megérteni és megjegyezni, hiszen az előadást csak az tudja követni, és a gyakorlaton csak az tud eredményesen és aktívan részt venni, aki többé-kevésbé „képben van” a tanult anyagból.

A tanulást megkönnyítendő készítettem egy vázlatot az előadás anyagából; terveim szerint ezt meglehetősen pontosan fogjuk követni. Hangsúlyozom, hogy ez csak vázlat, még annak is szűkszavú. Nemcsak a tételek bizonyításai hiányoznak belőle, hanem a példák és sok magyarázat is. Tehát ez önálló tanulásra alkalmatlan, feltétlenül szükséges az előadásra bejárni és jegyzetelni. A vázlatban előfordulhatnak sajtóhibák, tessék kritikus szemmel olvasni! Kérem, hogy szóljon nekem, aki hibát vagy homályos dolgot talál benne (például ha úgy tűnik, hogy a vázlat nincs összhangban az előadáson elhangzottakkal).

Ajánlott irodalom

A legfontosabb természetesen a saját kezűleg készített jegyzet, már csak azért is, mert kimondottan ehhez a tárgyhoz készült nyomtatott jegyzet, illetve tankönyv nincs, az előadás anyagát sok helyről szedtem össze. Persze ahány könyv, annyiféle felépítés és jelölésrendszer, de az előadásvázlat segít összehangolni a dolgokat. Tájékoztatásul alább felsorolom azokat a könyveket, amelyeket a legtöbbet forgattam az előadásra készülve, de bátorítok mindenkit, hogy használja a Bolyai Intézet könyvtárának gazdag gyűjteményét, és érdeklődésének megfelelően más könyvekbe is beleolvasson.