In English

Waldhauser Tamás

egyetemi docens
SZTE TTIK Bolyai Intézet
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 1.
Tel.: (62) 544078, Fax.: (62) 544548
e-mail: twaldha@math.u-szeged.hu
Oktatás
Fogadóóra: ???
Algebra és számelmélet (BSc)
Algebra és számelmélet 3 (OT)
Alkalmazott algebra (vizsgakurzus)
Korábbi félévek anyagai
Kutatás
Publikációk
Előadások