Szabó László (Algebra és Számelmélet Tanszék) kurzusai

2013-2014 tanév tavaszi félév

 


Operációkutatás előadás

(MBN611E)

A vizsga írásban történik, amin csak azok vehetnek részt, akik a gyakorlaton

szerezhető 0-50 pontból legalább 20 pontot elérnek. A vizsgán 0-50 pont

szerezhető, amihez hozzáadjuk a gyakorlatról hozott pontot, és az így

elért pontszám határozza meg az érdemjegyet.

Aki a gyakorlatot korábban már teljesítette (legalább 2-est kapott), annak

a vizsgán szerzett pontjaihoz a gyakorlatjegyének 10-szeresét adjuk hozzá,

és ők csak akkor vizsgázhathak, ha legkésőbb a vizsga megkezdése előtt

igazolják a teljesítést.

Jegyzet: Prékopa András, Lineáris programozás, 1968.

Bajalinov Erik - Imreh Bálázs, Operációkutatás, Polygon Jegyzettár, 2005.

A további tudnivalókat az előadáson ismertetem.
Az előadás anyagát részben tartalmazó kézirat (melyben sajtóhibák előfordulhatnak) itt (első rész) és  itt (második rész) található.

Tételjegyzék


Számfogalom felépítése (levelező hallgatóknak)
(ML53111, MML011E)

Helye és ideje: M6 terem, február 22. 8-10, február 28. 10-12, március 1.11-13, március 22.11-13
április 11. 10-12, május 9. 10-12. 
Az előadás anyagát részletesen tartalmazó kézirat (melyben sajtóhibák előfordulhatnak)
itt található.
A vizsga írásban történik.
Tételjegyzék