Szabó László (Algebra és Számelmélet Tanszék) kurzusai

2011-2012 tanév tavaszi félév

 

Alkalmazott algebra gyakorlat

(MBN412G)

Szerda 8.15-9.45, Farkas terem

Az előadást és a hozzátartozó gyakorlat együtt teljesíthető.

A részletek az előadó Dr. B. Szendrei Máriának  honlapján  itt találhatók.  Kérem gondosan
olvassák el.

Számonkérés
A félév folyamán összesen maximum 100 pont szerezhető az alábbi bontásban.

1. zárthelyi dolgozat (20 pt): 2013. február 13.

2. zárthelyi dolgozat időpontja (35 pt): 2013. március 20.

3. zárthelyi dolgozat időpontja (35 pt): 2013. május 8.

Házi feladatok (10 pt): rendszeres beadási határidővel


Értékelés, pótlás lehetősége, vizsga
Nem vizsgázhat az a hallgató, aki valamelyik zárthelyi dolgozatára a megszerezhető pontszám

20%-ánál kevesebbet ér el, és az sem, aki a félév folyamán összesen 35 pontnál kevesebb pontot szerez.

Egyetlen zárthelyi dolgozat pótlására, illetve javítására van lehetőség, mégpedig a vizsgaidőszak első hetében

egy előre egyeztetett időpontban. Ha a pótlás vagy javítás után is elégtelen marad a gyakorlaton nyújtott

teljesítmény, akkor nem lehet vizsgát tenni.

A gyakorlaton nyújtott összteljesítmény a kollokvium jegyében kerül beszámításra (50%-os mértékben)

A gyakorlatra az aláírást az kapja meg az ETR-ben, aki sikeresen vizsgázik.

Automatikusan --- azaz elért pontszámtól függetlenül --- elégtelen a gyakorlaton nyújtott teljesítménye annak,
 aki nem megengedett eszközökhöz folyamodik, pl. puskázik, feladatot másol le, vagy engedi azt lemásolni
 A meg nem engedett eszközt használók számára nincs lehetőség a kurzus teljesítésére ebben a félévben.


 A további tudnivalókat  a gyakorlaton ismertetem.

Operációkutatás előadás

(MBN611E)


Hétfő 13-1430, Fejér terem.

A vizsga írásban történik, amin csak azok vehetnek részt, akik a gyakorlaton

szerezhető 0-50 pontból legalább 20 pontot elérnek. A vizsgán 0-50 pont

szerezhető, amihez hozzáadjuk a gyakorlatról hozott pontot, és az így

elért pontszám határozza meg az érdemjegyet.

Aki a gyakorlatot korábban már teljesítette (legalább 2-est kapott), annak

a vizsgán szerzett pontjaihoz a gyakorlatjegyének 10-szeresét adjuk hozzá,

és ők csak akkor vizsgázhathak, ha legkésőbb a vizsga megkezdése előtt

igazolják a teljesítést.

A további tudnivalókat az előadáson ismertetem.

Jegyzet: Prékopa András, Lineáris programozás, 1968.

Bajalinov Erik - Imreh Bálázs, Operációkutatás, Polygon Jegyzettár, 2005.

A további tudnivalókat az előadáson ismertetem.
Az előadás anyagát részben tartalmazó kézirat (melyben sajtóhibák előfordulhatnak) itt (első rész) és  itt (második rész) található.

Tételjegyzék