rostgergely
   Dr. Röst GERGELY
itusdecaeuhu
    SZTE BOLYAI INTÉZET
 


Szakdolgozat, diplomamunka és TDK témák:


Elméleti matematika:

nemlineáris dinamika, bifurkációelmélet és káosz,
végtelen dimenziós dinamikai rendszerek, funkcionál-differenciál egyenletek

Alkalmazott matematika:

járványok terjedése, védekezési stratégiák, populációdinamika, dinamikai rendszerek
alkalmazása a matematikai biológia egyéb területén (pl. immunológia, neurális hálózatok,
fiziológia, őssejtek regulációja stb.)

késleltetett visszacsatolások egyéb alkalmazásokban (közdazdaságtan, irányításelmélet)

Kurzusok

2014 tavasz: Populációdinamika

tematika itt

2014 ősz: Bevezetés a biomatematikába

tematika itt


2014 ősz: Közönséges differenciálegyenletek gyakorlat

segédanyag