Nagy V. Gábor

egyetemi adjunktus
SZTE Bolyai Intézet

Telefon: +36 62/54-4081
e-mail: ngaba (at) math.u-szeged.hu
Fogadóóra: hétfő 14:30-15:30 (földszint, M02 szoba)

OKTATÁS / TEACHING (2020/2021 ősz/autumn)

Diszkrét matematika gyakorlat (MSc) / Discrete Mathematics practice (MSc)
Diszkrét matematika gyakorlat (üzemmérnök informatikusoknak)
Gráfelmélet (Programtervező informatikus MSc, levelező)

PEDAGÓGUS-TOVÁBBKÉPZÉS

Bizonyítási és problémamegoldási módszerek a kombinatorikában (Szeged, 2020. november 6-7. és november 13-14.)

KORÁBBI KURZUSOK

2019/2020-2: Kombinatorika előadás (Matematika BSc), Kombinatorika gyakorlat (Matematika BSc), Linear algebra for economists, Kombinatorika (levelező), Algebrai és geometriai módszerek a kombinatorikában (levelező)
2019/2020-1: Diszkrét matematika gyakorlat (Alkalmazott matematikus MSc), Graph theory (lecture + practice), Gráfelmélet előadás (Programtervező informatikus MSc, levelező), Gráfelmélet gyakorlat (Programtervező informatikus MSc, levelező), Kombinatorika előadás + gyakorlat (rövid ciklusú matematika tanári)
2018/2019-2: Kombinatorika előadás (Matematika BSc), Kombinatorika gyakorlat (Matematika BSc), Algebrai és geometriai módszerek a kombinatorikában, Kombinatorika (levelező)
2018/2019-1: Diszkrét matematika gyakorlat (Alkalmazott matematikus MSc), Kalkulus informatikusoknak I., Kombinatorika előadás + gyakorlat (rövid ciklusú matematika tanári), Graph theory lecture + practice
2017/2018-2: Kombinatorika előadás (új Matematika BSc), Kombinatorika előadás + gyakorlat (levelező), Algebrai és geometriai módszerek a kombinatorikában (nappali), Algebrai és geometriai módszerek a kombinatorikában (levelező), Feladatmegoldó szeminárium
2017/2018-1: Diszkrét matematika gyakorlat (Alkalmazott matematikus MSc), Feladatmegoldó szeminárium, Gráfelmélet előadás + Gráfelmélet gyakorlat (Programtervező informatikus levelező), Kombinatorika előadás + gyakorlat (Kiegészítő tanárszak levelező)
2016/2017-1: Feladatmegoldó szeminárium, Kombinatorika elemei előadás (régi Matematika BSc), Praktikum.
2015/2016-2: Feladatmegoldó szeminárium, Kombinatorika előadás (tanárszakosoknak), Kombinatorika előadás (új Matematika BSc), Kombinatorika gyakorlat (új Matematika BSc).
2015/2016-1: Kombinatorika előadás (régi Matematika BSc), Kombinatorika gyakorlat (régi Matematika BSc), Diszkrét matematika előadás (Matematikus MSc), Diszkrét matematika gyakorlat (Matematikus MSc), Gráfelmélet előadás (levelező), Gráfelmélet gyakorlat (levelező).
2014/2015-2: Kombinatorika gyakorlat (tanárszakosoknak)
Régebbiek: Halmazelmélet és matematikai logika gyakorlat, Euklideszi geometria gyakorlat, Diszkrét matematika I. gyakorlat (informatikusoknak), Lineáris algebra gyakorlat (közgazdászoknak), Alkalmazott lineáris algebra (levelező), Kalkulus gyakorlat (közgazdászoknak), Matematikai statisztika (Biomérnököknek), A sztochasztika alapjai gyakorlat (levelező), Praktikum (levelező), Matematikai praktikum (környezetmérnököknek).

PREZENTÁCIÓK

Lineáris algebrai módszerek a kombinatorikában (Eötvös Loránd Kollégium, 2013. október 25.)
Lineáris algebrai módszerek a kombinatorikában 2. (Eötvös Loránd Kollégium, 2015. október 22.)
Invariánsok (Eötvös Loránd Kollégium, 2018. április 27.)

KEDVENC FELADATAIM

Feladatok
Megoldások

KUTATÁS

Lásd Magyar Tudományos Művek Tára.