http://www.scottsarra.org/math/courses/na/nc/FixedPointIteration.html

(A másik ablakban választható ki a megoldandó egyenlet és az iterálandó függvény; ay egérrel jelölhető ki az iteráció kezdőértéke.)