Diszkrét matematika I. gyakorlat

2012-2013. I. félév

!!! Gyakorlat (definíció): Olyan, jellemzõen kis csoportokban megvalósuló tanóra, melyen a hallgató önálló munkavégzése is követelmény. [TVSZ]
Gyakorlati javítóvizsga
 • Idõpont: 2012. december 12., 08:00 óra
 • Helyszín: Bolyai + Fejér tantermek
 • Kiknek: Azok vehetnek részt a gyakorlati javítóvizsgán, akik a gyakorlaton nem érték el a 20 pontot.
 • ETR: A javítóvizsgára ETR-ben NEM szabad jekentkezni.
 • Értékelés: Vagy 0, vagy 20 pont.
 • További információk: Dr. Czédli Gábor honlapján.
Kurzusinformációk
 • Kurzuskódok:
MBNX111G-2;MBNX111G-3;MBNX111G-4;MBNX111G-5
 • Idõpont:
Kedd, 16:00-16:45;Kedd, 17:00-17:45;Szerda, 18:00-18:45;Szerda, 19:00-19:45
 • Helyszín:
Haar Alfréd terem
(Bolyai épület);
Haar Alfréd terem
(Bolyai épület);
Haar Alfréd terem
(Bolyai épület);
Haar Alfréd terem
(Bolyai épület)
 • Számonkérések és követelmények:
  • A gyakorlat teljesítéséhez az elérhetõ 50 pontból 20 pont elérése szükséges az alábbiak szerint:
  • 2 db ZH (2 × 18 = 36 pont): október 9-10. és november 27-28.
   Legalább 15 pontot kell elérni a gyakorlat sikeres teljesítéséhez!
  • 7 db teszt (7 × 2 = 14 pont): http://www.math.u-szeged.hu/~mmaroti/tests/
   A teszteken elért pontokat csak akkor vesszük figyelembe, ha a ZH-kból sikerült elérni a minimum 15 pontot.
  • A ZH-kat szorgalmi idõszakban javítani és pótolni NEM LEHET.
  • Egyetlen javítási lehetõség: gyakorlati javítóvizsga csak a 20 pont alattiak számára, legfeljebb 20 pontért.
 • Eredmények: Összesített eredmények.
 • Értékelés: NINCS érdemjegy, a gyakorlaton szerzett pontokat a kollokviumi vizsgapontokhoz adódnak hozzá. A tantárgy (elõadás + gyakorlat) teljesítésérõl szóló bõvebb és pontosabb információk az elõadó honlapján találhatóak.
Elektronikus tesztek
 • Honlap: http://www.math.u-szeged.hu/~mmaroti/tests/
 • Kitöltés: A tesztek használatához regisztráció szükséges, ami szintén a tesztek honlapján tehetõ meg, a szorgalmi idõszak 2. hetétõl. A teszteket csak a nyitó és záró dátum között lehet megtekinteni és kitölteni. Minden tesztet 1 nap legfeljebb 1-szer lehet kitölteni, így kb. 14-21 lehetõseg van egy teszt kitöltésére, mivel egy teszt kb. 2-3 hétig van megnyitva. Természetesen mindig véletlenszerûen generált feladatok vannak a tesztben, de a feladattípus általában ugyanolyan, és mindig igaz-hamis jellegû. Egy teszt megnyitása már törli az elõzõ eredményt, tehát a végsõ eredmény mindig a legutoljára elkezdett teszt eredménye lesz.
 • Reklamáció: Ha valaki nem ért egyet a program által adott pontszámmal, akkor nyugodtan jelezze nekem, és ellenõrzöm a megadott válaszokat. (Javasolt a generált pdf lementése vagy egy PrintScreen-nel történõ megörökítése, mert a teszt kiértékelése után nem tudjátok visszanézni az eredményeket és a feladatokat sem, csak a pontszámot látjátok.)
 • Technikai háttér: A tesztek kitöltéséhez a következõ technikai háttér szükséges: internet + böngészõ + pdf olvasó.
  • Javasolt (biztos mûködõ) konfigurációk: Windows + Firefox/Opera + Acrobat Reader
  • NEM javasolt (biztos/általában/néha nem mûködõ) konfigurációk: Windows + Internet Explorer; Windows + Chrome; Safari böngészõ; a TIK-ben nem tölthetõ ki; az ingyenes pdf-olvasókkal is vigyázni kell; a Linuxokat lehet, hogy be kell állítani.
  A technikai problémákat még az elsõ teszt alatt próbáljátok megoldani, mert a késõbbiekben nem fogadjuk el, ha valaki erre hivatkozik. Természetesen technikai problémák esetén is fordulhattok hozzám, de általában csak annyit tudok mondani, hogy használjátok a fent javasolt konfigurációk valamelyikét.
 • További információk: További információk a tesztek honlapján, illetve a http://www.math.u-szeged.hu/~katai/diszmat1/tesztek1.htm weboldalon.
 • Kitölthetõség:
  • 1. Halmazok (szeptember 17. - október 9.);
  • 2. Relációk (szeptember 27. - október 12.);
  • 3. Leképezések (október 1. - október 31.);
  • 4. Komplex számok, Polinomok (október 1. - november 13.);
  • 5. Itéletkalkulus (október 29. - november 23.);
  • 6. Predikátumkalkulus, Determinánsok (november 8. - november 30.);
  • 7. Mátrixok (november 14. - december 5.).
  A tesztek nyitó és záró dátuma vis major esetekben változhat. A hivatalos dátumok a tesztek honlapján lévõ dátumok, a fentiek csak tájékoztató jellegûek. A megnyitási idõszakon kívül minden tesztre kitöltési idõkorlát is vonatkozik, ezek a tesztek honlapján megtalálhatók, és túllépésüket a program nulla ponttal jutalmazza.
Egyéb információk


1. gyakorlat (szeptember 4-5.)
 • Téma: A gyakorlatot érintõ információk rövid ismertetése, fõleg az elektronikus tesztekrõl. Halmazelméleti alapok: üres halmaz, eleme, részhalmaza, hatványhalmaz, halmazmûveletek.
 • Elméleti összefoglaló: Összefoglaló. Ez az összefoglaló nem helyettesíti az elõadás anyagát!
 • Aktuális feladatsor: Feladatsor (megoldás).
 • Másik feladatsor: Régebbi, saját készítésû feladatsor.
 • Prezentáció: A gyakorlatokon kivetített anyag.
2. gyakorlat (szeptember 11-12.)
3. gyakorlat (szeptember 18-19.)
 • Téma: Reláciok tulajdonságai. Ekvivalenciareláció, osztályozás. Az anyag nehézsége miatt különösen ajánlom a gyakorlaton való megjelenést!
 • Elméleti összefoglaló: Elméleti összefoglaló gyakorlati példákkal. Ez az összefoglaló nem helyettesíti sem a gyakorlat, sem az elõadás anyagát!
 • Aktuális feladatsor: Az elõzõ gyakorlat relációs feladatsora (megoldás).
4. gyakorlat (szeptember 25-26.)
 • Téma: Részbenrendezés, Hasse-diagram. Leképezések tulajdonságai. Az anyag nehézsége miatt különösen ajánlom a gyakorlaton való megjelenést!
 • Elméleti összefoglaló: Elméleti összefoglaló gyakorlati példákkal. Ez az összefoglaló nem helyettesíti sem a gyakorlat, sem az elõadás anyagát!
 • Aktuális feladatsor: Az elõzõ gyakorlat relációs feladatsora (megoldás) és az új leképezéses feladatsor (megoldás).
 • Másik feladatsor: Régebbi, saját készítésû feladatsor.
 • Kidolgozott feladatok: Tekintettel arra, hogy következõ órán nem lenne idõ az ismétlésre, így felteszek ide néhány kidolgozott példát. Akinek még ezután is kérdései vannak, nyugodtan vegye igénybe a fogadóórám.
5. gyakorlat (október 2-3.)
6. gyakorlat (október 9-10.)
7. gyakorlat (október 16-17.)
 • Téma: Ismétlés: komplex szám átírása trigonometrikus alakba. Trigonometrikus alakban számolás (szorzás, osztás, hatványozás, gyökvonás). Polinomok maradékos osztása.
 • Kidolgozott példák: Elméleti összefoglaló és kidolgozott példák a polinomosztás témakörhöz, ami szintén nem helyettesíti sem a gyakorlat, sem az elõadás anyagát!
 • Aktuális feladatsor: Az elõzõ gyakorlat komplex számos feladatsora (megoldás).
Keddi csoport
Szerdai csoport
8. gyakorlat (2012 október 30.)
 • Téma: Ítéletkalkulus: formalizálás, azonosságok, logikai ekvivalencia, teljes diszjunktív normálforma, tautológia.
 • Elméleti összefoglaló: Elméleti összefoglaló kidolgozott példákkal. Ez az összefoglaló nem helyettesíti sem a gyakorlat, sem az elõadás anyagát!
 • Aktuális feladatsor: Feladatsor (megoldás).
 • Kiosztott feladatsor: Feladatsor. Amit órán nem néztünk meg, tökéletes otthoni gyakorlásra.
8. gyakorlat (2012 október 24.)
 • Téma: Ítéletkalkulus: formalizálás, azonosságok, logikai ekvivalencia, teljes diszjunktív normálforma, tautológia.
 • Elméleti összefoglaló: Elméleti összefoglaló kidolgozott példákkal. Ez az összefoglaló nem helyettesíti sem a gyakorlat, sem az elõadás anyagát!
 • Aktuális feladatsor: Feladatsor (megoldás).
 • Kiosztott feladatsor: Feladatsor. Amit órán nem néztünk meg, tökéletes otthoni gyakorlásra.
9. gyakorlat (november 6.)
9. gyakorlat (október 31.)
10. gyakorlat (november 13.)
10. gyakorlat (november 7.)
11. gyakorlat (november 20.)
11. gyakorlat (november 14.)
12. gyakorlat (november 27.)
 • Téma: 2. ZH.
 • ZH anyaga: Ítéletkalkulus, predikátumkalkulus, determináns, mátrixmûveletek, inverz, vektorok, lineáris függetlenség.
12. gyakorlat (november 21.)
 • Téma: Egyenletrendszer (Gauss-elimináció). Egyenletrendszer megoldásainak száma, kötött és szabad ismeretlenek. Altér, megoldásaltér, dimenzió, generátorrendszer. (Fõleg típusfeladatok régebi vizsgákbók, elméletbõl csak ami nélkülözhetetlen.)
13. gyakorlat (december 4.)
 • Téma: Egyenletrendszer (Gauss-elimináció). Egyenletrendszer megoldásainak száma, kötött és szabad ismeretlenek. Altér, megoldásaltér, dimenzió, generátorrendszer. (Fõleg típusfeladatok régebi vizsgákbók, elméletbõl csak ami nélkülözhetetlen.)
13. gyakorlat (november 28.)
 • Téma: 2. ZH.
 • ZH anyaga: Ítéletkalkulus, predikátumkalkulus, determináns, mátrixmûveletek, inverz, vektorok, lineáris függetlenség.
14. gyakorlata csak a szerdai csoportoknak lesz, de mindenkinek ajánlom a részvételt.
14. gyakorlat (december 5.)
 • Téma: Vizsgafeladatok megoldása.
 • Vetített anyag: klikk.