Tájékoztató a Bolyai Intézet
SOCRATES/ERASMUS programjairól
  Általános információ | 
Jelentkezési feltételek | 
Tanulmányok elfogadása | 
A támogatás formái | 
Hasznos linkek | 

Általános információ

A Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézete a rendszerváltást követően azonnal bekapcsolódott olyan nemzetközi programokba, amelyek a Szegeden matematikát tanuló hallgatóknak külföldi részképzést tettek lehetővé. Ezek között a legfontosabb az először TEMPUS, majd SOCRATES/ERASMUS néven futó program, melynek keretei közt több tucat hallgatónk végzett tanulmányokat német, angol, belga és olasz egyetemeken. Általánosságban elmondható, hogy a kiküldött hallgatóink jól teljesítettek, munkájukról a külföldi partnerek is elégedetten nyilatkoztak. A több hónapos külföldi tapasztalatszerzés az egyetem elvégzése után szinte mindegyikük esetében nagyban elősegítette az átlagosnál kedvezőbb elhelyezkedést.

Jelen pillanatban három nyugat-európai egyetemmel van kétoldalú szerződésünk: A németországi Paderborni Egyetem (Universität Paderborn) Matematikai, Informatikai és Elektrotechnikai Karára tanévenként 6 hallgató, az olaszországi Basilicatai Tudományegyetem (Università degli Studi della Basilicata) Matematika Tanszékére tanévenként 3 hallgató, a Tamperei Műszaki Egyetem (Tampereen teknillinen yliopisto) Matematikai Intézetébe pedig tanévenként 3 hallgató utazhat ki.

A partneregyetemekről a PARTNEREINK oldalon talál részletesebb tájékoztatást.

Szeretném hangsúlyozni a rendelkezésre álló ösztöndíjak viszonylag magas számát és azt, hogy az utóbbi években elutasított pályázat nem volt. Ez azt jelenti, hogy mindenkinek, aki magában kedvet és bátorságot érez, érdemes pályázatot benyújtani!

Jelentkezési feltételek

A Bolyai Intézet ERASMUS-ösztöndíjaira az alábbi feltételek mellett lehet pályázatot benyújtani:

Az elbírásálásnál a fenti feltételeknek megfelelő beérkezett pályázatokat rangsoroljuk. A rangsorolásnál előnyt jelentenek az alábbiak.

Tanulmányok elfogadása

Az ERASMUS-program elsődleges célja, hogy a kiutazó hallgató a hazai tanulmányaihoz szervesen kapcsolódó módon részt vegyen a külföldi egyenetem folyó matematika-oktatásban. A külföldi tanulmányoknak a hazai oktatásba való beillesztésével kapcsolatosan a "Hallgatói mobilitás nemzeti alapelvei" c. dokumentum az alábbiakat tartalmazza:

"A külföldi tanulmányok teljes elismerése érdekében a partnerintézmények minden hallgató esetében a kiutazást megelőzően írásban megállapodnak abban a tanulmányi programban (háromoldalú Tanulmányi Szerződés), melyet a hallgatónak az Erasmus tanulmányok ideje alatt a fogadó intézményben el kell végeznie. A küldő intézmény ezt beszámítja a hallgató itthoni tanulmányi kötelezettségeibe. A küldő intézmény a hallgatót ugyanazon tárgyból az Erasmus tanulmányok elvégzése miatt halasztásra, pótvizsga letételére semmilyen formában nem kötelezheti."

A mi esetünkben mindez természetesen a matematika, illetve némileg korlátozottabb mértékben az informatika tanulmányok elismerésére vonatkozik. A gyakorlati megvalósítás szempontjából a fentiak a következőket jelentik. A kiutazást megelőzően a hallgató, a küldő és a fogadó intézmény aláír egy tanulmányi megállapodást (Learning Agreement), amely felsorolja a külföldön felvenni tervezett tárgyakat. Ezt alapul véve a hallgató kivételes tanulmányi rend iránti kérelmet nyújt be az SZTE TTK tanulmányi osztályán, melyben összefoglalja, hogy az itthoni kötelező tárgyak közül melyiket teljesíti változatlan formában, melyiket helyettesíti kinti tárggyal, és melyik teljesítésére kér halasztást.

A kiutazást, illetve a hazaérkezést követően lehetőség van mind a tanulmányi szerződés, mind pedig a kivételes tanulmányi rend módosítására. A tapasztalatok szerint ez majdnem minden esetben szükséges is.

A támogatás formái

Az ERASMUS-programba bekerülő hallgatók több különböző támogatást vehetnek igénybe, ezek közül a három legfontosabb maga az Erasmus-ösztöndíj, a magyar oktatási minisztérium szociális támogatása és az informatikával kapcsolatos tanulmányok támogatása. Mindegyik típusra igaz, hogy a szabályozás évente változik. Az alap ösztöndíj összege kb. 200 euró havonta, az összes támogatás nem haladhatja meg a havi 500 eurót.

Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy szinte minden kiutazó hallgatónak sikerül kb. 400 euró/hó támogatást megszereznie. Ez az összeg mindkét országban elegendő egy egyetemista nélkülözésmentes megélhetéséhez.

A szállás megszervezésében a vendéglátó egyetemek külügyi osztályai segítenek. Ez eddig jól működött, bár tudni kell, hogy külföldön a kollégiumi szállás nem feltétlen a legolcsóbb. Aki helyismerettel rendelkezik, az saját szervezésben esetleg a partner által felkínáltnál olcsóbb szállást is tud magának találni.

Hasznos linkek

A Szegedi Tudományegyetem SOCRATES/ERASMUS honlapja http://www.bibl.u-szeged.hu/erasmus/
A központi magyar SOCRATES/ERASMUS honlap Tempus Közalapítvány
A SOCRATES/ERASMUS program hivatalos honlapja http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html
Információk az európai kreditrendszerről (ECTS) http://europa.eu.int/comm/education/programmes/socrates/ects_en.html