Paderborn-Szeged integrált képzési program

A 2002/2003-as tanév II. félévétől kezdve a Bolyai Intézet matematikus és alkalmazott matematikus szakos hallgatóinak lehetőségük van bekapcsolódni a Szegedi Tudományegyetem és a Paderborni Egyetem (Universität Paderborn, Németország) kettős diploma megszerzését célzó integrált matematikai képzési programba. A programban résztvevő magyar hallgatók legalább két félév paderborni tanulmány után egyidőben megszerezhetik a Szegedi Tudományegyetem és a Paderborni Egyetem matematikus diplomáját.

A programra olyan matematikus vagy alkalmazott matematikus hallgatók jelentkezhetnek, akik lezárták az alapképzést (1-6. félév) és átlagon felüli eredménnyel teljesítettek legalább két szigorlatot. A külföldi tanulmányokhoz szükséges a német vagy az angol nyelv legalább középfokú ismerete. A jelentkezést a program szegedi felelőséhez írásban (hagyományos vagy elektronikus formában) a megadott jelentkezési határidőig kell eljuttatni.

A programfelelős Dr. Krisztin Tibor egyetemi tanár,
email: krisztin@math.u-szeged.hu,
honlap: http://www.math.u-szeged.hu/~krisztin/.

A jelentkezési határidő a 2004/2005-ös tanévre 2004. március 31.

A programba felvételt nyert hallgatóknak legalább két félévet a Paderborni Egyetemen kell teljesíteni. Ezen időszak alatt a tanulmányok összehangolása céljából a hallgatók teljesítményét a programfelelősök folyamatosan nyomon követik. A részletekről az érintett hallgatók szóbeli tájékoztatást kapnak.

A németországi tanulmányok finanszírozásához a Bolyai Intézet a a SOCRATES/ERASMUS program keretéin belül kiosztható hallgatói ösztöndíjakkal járul hozzá, ezek elsősorban az integrált képzésben résztvevő hallgatók rendelkezésére állnak. Ezen túlmenően a költségeket hallgatóknak alapvetően saját erőből kell fedezniük.