Klasszikus algebra és számelmélet előadás, levelező tagozat

 

A honlap folyamatosan fejlődik.


Vizsga: beugró teszttel kezdődik , amely ha sikerül, akkor ezt követően egy A és egy B tételt kell kihúzni, fél óra gondolkodási idő (papír és toll segítségével) után a kihúzott tételekből a táblánál kell összefüggően felelni.

 

TÉTELSOROK, az A/19-es tétel kimarad!

TESZTMINTA

MEGOLDÁS A TESZTMINTÁHOZ

 

Konzultáció: május 16-án, pénteken, délelőtt 10 órakor a Vályi teremben.

 

Ajánlott irodalom:

Szendrei Ágnes: Diszkrét matematika

Megyesi László: Bevezetés a számelméletbe

Kuros: Felsőbb algebra

Klukovits Lajos: Klasszikus és lineáris algebra

Csákány Béla: Algebra

Szendrei János: Algebra és számelmélet

Klukovits Lajos: Algebra és számelmélet (kézirat) letölthető jegyzet:

http://www.math.u-szeged.hu/~klukovit/Hallgatoknak/Szamelm/_szamelm.html