Elemi matematika I.

Tematika  A teljes indukció módszerének alkalmazása különböző típusú feladatokban. A Fibonacci-sorozat származtatása, tulajdonságai. Fibonacci-sorozattal kapcsolatos feladatok a matematika különböző területeiről.
Oszthatóság az egész számok halmazában. Maradékos osztás, euklideszi algoritmus, legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös.
A számelmélet alaptétele. Játékos számelméleti feladatok (betűszámtan, szöveges feladatok), prímszám, összetett szám. Prímekkel kapcsolatos problémák.
Számrendszerek. Oszthatósági problémák tetszőleges alapú számrendszerben. Számrendszerek alkalmazása különböző típusú feladatokban.
Kombinatorikai feladatok, skatulya elv. Feladatok a binomiális tételre és a Pascal-háromszögre.

   Irodalom  Sklarszkij, Csencov, Jaglom: Válogatott feladatok és tételek az elemi matematika köréből, 1. Aritmetika és algebra.
W. Sierpinski: 200 feladat az elemi számelméletből.
Erdős, Surányi: Válogatott fejezetek a számelméletből.
Hajnal Péter: Elemi kombinatorikai feladatok.
Kosztolányi, Makay, Pintér, Pintér: Matematikai problémakalauz I.
Róka Sándor: 2000 feladat az elemi matematika köréből.
 

Két ZH: október 19 és december 7. Javítás-pótlás (csak azoknak, akik nem érték el az elégségest) időpontja: december 19 hétfő, 11-től, Kerékjártó terem.

A két ZH-n 40-40 pont szerezhető, ezenkívül órai munkával további 20 pont szerezhető.