Gyakorlati pontszámok ésjegyek:

 

KOTJABF.SZE; 26 + 7 +7, jó (4);

BAPEAS.J.SZE; 40 + 7 +7 jeles (5);

DOIPAAT.SZE; +7;

NAAJABF.SZE; 36 + 7 jó(4);

HEHKAAF.SZE; 37 + 7 +7 jeles(5);

KEKPAAT.SZE; 30 + 7 +7 jó (4);

MEAPABT.SZE; 30 +7 közepes(3);

SELEAC.J.SZE; 40 + 7 +7 jeles(5);

NAKJAAF.SZE; 32 + 7 +7 jó(4);

SZEMAIF.SZE; 45 + 7 jeles(5);

TATJACF.SZE; 39 + 7 +7 jeles(5);

DOIPAAT.SZE: 45+7+7 jeles(5)

 

Oszthatóság az egész számok halmazában. Maradékos osztás; Euklideszi algoritmus; legnagyobb közös osztó; legkisebb közös többszörös.
A számelmélet alaptétele; prímszám; összetett szám. Prímekkel kapcsolatos megoldott és megoldatlan problémák.
Számrendszerek. Oszthatósági szabályok tetszőleges alapú számrendszerben. Számrendszerek alkalmazása különböző típusú feladatokban.
Számolás osztási maradékokkal. Kongruenciák. Az Euler-Fermat-tétel és alkalmazásai.
Egész együtthatós polinomokkal kapcsolatos feladatok. Diofantoszi egyenletek.
A teljes indukció módszerének alkalmazása különböző típusú feladatokban. Rácsgeometria.
Komplex számok. Trigonometriai azonosságok igazolása a komplex számok segítségével.
Hatványközepek, és a közöttük fennálló egyenlőtlenségek. Nevezetes egyenlőtlenségek, és alkalmazásaik. Szélsőértékfeladatok

 Irodalom 

 Dr. Szalay Mihály: Számelmélet (spec. mat. tankönyv);
Erdős - Surányi: Válogatott fejezetek a számelméletből;
W. Sierpinski: 200 feladat az elemi számelméletből (Középiskolai szakköri füzet);
Skljarszkij - Csencov - Jaglom: Válogatott feladatok az elemi matematika köréből 1. Aritmetika és algebra;
Bartha Gábor - Kun Péter: Válogatott fejezetek a matematikából (Középiskolai szakköri füzet);
Reiman István: A geometria és határterületei;
Sárközy - Surányi: Számelmélet feladatgyűjtemény;
Pólya György: A gondolkodás iskolája,
Pólya György: A problémamegoldás iskolája I-II.,
Pólya György: A matematikai gondolkodás művészete I-II.,
Hajós - Neukom - Surányi: Matematikai versenytételek I-III.,
Molnár Emil: Matematikai versenyfeladatok gyűjteménye 1947-1970.,
Középiskolai matematika versenyek kötetei,
Elemi matematika I-V.
(ELTE jegyzet),
Róka Sándor: 1000 feladat az elemi matematika köréből,
Lukács - Scharnitzky: Érdekes matematikai gyakorló feladatok I-VII.,
Reiman István: Nemzetközi matematikai diákolimpiák,
Pogáts Ferenc: A Varga Tamás Matematikai Versenyek feladatai,
R. Szendrei Julianna: Szakközépiskolai versenyek matematikafeladatai mindenkinek,
Bonifert Domonkos: Néhány tipikus problémaszituáció matematikából,
Rácz János - Bogdán Zoltán: Matematika feladatok-ötletek-megoldások I-II.
Kosztolányi - Mike - Vincze: Érdekes matematikai feladatok,
Kosztolányi - Makay - Pintér - Pintér: Matematikai problémakalauz I., POLYGON Kiadó, Szeged, 1999.
Folyóiratok: KöMaL, A Matematika Tanítása, Polygon, KVANT, Matematika v skole, Mathematics Teacher, The American Mathematical Monthly, Mathematics Magazine