BOOLE FÜGGVÉNYEK

 

Ajánlott irodalom:

 

Czédli Gábor: Boole függvények, Polygon kiadó

 

Számonkérés: 2 DB ZH (a hetedik órán és az utolsó előtti órán) ÉS SZÓBELI VIZSGA (vizsgaidőszakban).

A ZH-kon használható a tankönyv, a szóbeli vizsgán pedig használható 1 db A4-es lap mindkét oldalára írt, a VIZSGÁZÓ SAJÁT KÉZÍRÁSÁVAL KÉSZÜLT, EREDETI (AZAZ NEM FÉNYMÁSOLAT), a vizsgát megelőzően otthon elkészített vázlat.

 

TETELSOR