1.

APZTAAT.SZE

12 javítandó

2.

BAAFAF.T.SZE

34 vizsgázhat

3.

BESTADT.SZE

43vizsgázhat

4.

BIPSAAT.SZE

26 vizsgázhat

5.

FUATABT.SZE

-- javítandó

6.

GYSSAAT.SZE

40 vizsgázhat

7.

HAZPABT.SZE

-- javítandó

8.

HONPAAT.SZE

50 vizsgázhat

9.

MAAQACT.SZE

-- javítandó

10.

JALTAAT.SZE

7 javítandó

11.

JOARABT.SZE

-- javítandó

12.

KAIRAAF.SZE

34 vizsgázhat

13.

KEAPAAT.SZE

-- javítandó

14.

KOJTAAT.SZE

-- javítandó

15.

KUBTAAT.SZE

-- javítandó

16.

MATQAAT.SZE

19 javítandó

17.

MAKTADT.SZE

38 vizsgázhat

18.

NEDSACT.SZE

-- javítandó

19.

OLMTAAT.SZE

38 vizsgázhat

20.

RIKTAAT.SZE

43 vizsgázhat

21.

SLATAAT.SZE

-- javítandó

22.

SZBSAHT.SZE

-- javítandó

23.

VAZTAGT.SZE

-- javítandó

Bevezetés a számelméletbe előadás és gyakorlat, 2011.

E honlap folyamatosan fejlődik.

Tematika:

Részbenrendezések, ekvivalenciák és osztályozások. Oszthatóság, maradékos osztás, legnagyobb közös osztó és legkisebb közös többszörös, euklideszi algoritmus, lineáris diofantoszi egyenletek. Felbonthatatlan számok, prímszámok, a számelmélet alaptétele. Modulo m kongruenciareláció, maradékosztályok, lineáris kongruenciák és kongruenciarendszerek, kínai maradéktétel. Teljes és redukált maradékrendszerek, Wilson tétele, Euler–Fermat-tétel. Számelméleti függvények, nevezetes példák, gyengén multiplikatív függvények. Tökéletes számok és Mersenne-prímek. Számelméleti függvények konvolúciója, összegzési és megfordítási függvény, Möbius-féle inverziós formula. Rend, primitív gyök, index, hatványmaradékok. Négyzetes maradékok, Legendre-szimbólum, kvadratikus reciprocitás. Négyzetszámok összegére való felbontás (Fermat és Lagrange tétele), pitagoraszi számhármasok, nagy Fermat-tétel, Waring-problémakör. Elemi tételek a prímszámok eloszlásáról, a prímek reciprokaiból alkotott sor divergenciája, prímszámtétel, nevezetes megoldatlan problémák.

Ajánlott irodalom:

Csak az a hallgató vizsgázhat, aki szerzett legalább 24 pontot a gyakorlaton, ez a vizsga előfeltétele. A pontszerzés az utolsó két órán, a dolgozaton lehetséges (illetve ezt megelőzően az órán ismertetett módon röpdolgozattal ebből előzetesen max. 20 pontot el lehet érni. ) Maximális pontszám: 60 pont. A dolgozat (ZH) időpontja tehát az órarend alapján: december 9, 18-tól 20-ig.

A dolgozat pótlása/javítása (csak 24 pont alattiaknak!!): December 19, hétfő, 11 óra, Kerékjártó terem

Vizsga: beugró teszt + egy A és egy B tétel kihúzása, ezekből önálló szóbeli felelet.

Tételsor