A következő kombinatorika szeminárium (IX. 14. (péntek), 10:00, Farkas-terem) előadása

Pluhár András: Gráfok skalárszorzat reprezentációja

Az egyszerű gráfokra sok geometriai indítatasú reprezentációt dolgoztak ki és sok mély eredmény ered innen. Az alapgondolat az, hogy egy G gráf pontjaihoz d-dimenziós (valós vagy véges test beli) vektorokat rendelünk oly módón, hogy a vektorok skalárszorzata kapcsolatban legyen a két megfelelő pont közti él súlyának. (A kapcsolat lehet determinisztikus és véletlen is.) A skalárszorzat reprezentációra több irányból el lehet jutni. Lehet ilyen a GL(n, q) ortogonális részcsoportjának leírása ha q kettőhatvány, a "páratlan város" (Odd town) típusú tételek vizsgálata, a G(n, w_i) véletlen gráf modell általánosítása, kisvilág gráfok generálása, főkomponens analízis stb. Ezekre a kapcsolatokra igyekszünk rámutatni Albert és MacWilliams régi és Minton, Scheinerman és Tucker újabb keletű eredményei kapcsán.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk,

Péter