Hajnal Imre (1926-1996)

Született: 1926. november 15. (Hódmezővásárhely)

Meghalt: tragikus hirtelenséggel 1996. december 24-én (Szeged)

Iskolák/Fokozatok:

Állások:

Díjak:

Publikációk, tankönyvek:

Hajnal Imre a Bethlen Gábor Gimnáziumban, Hódmezővásárhelyen kezdte meg tanári munkásságát matematika-fizika szakos tanárként. A fizika szertár gondnokaként, igazgató helyettesként, a Gimnázium évkönyvének szerkesztőjeként írta be magát a Bethlen Gábor Gimnázium történetébe. Innen a szegedi Ságvári Gimnáziumba került, majd nemsokára a megye egyik tanfelügyelője lett. Oktatói munkája és tanfelügyelői tevékenysége mellett sokat foglalkozik didaktikai kérdésekkel. A JATE-n rendszeresen oktatta a matematika szakos hallgatókat Elemi matematikára. A Rátz László matematikatanárok vándorgyűlésén többször előadott, továbbképzések résztvevője, szervezője, előadója volt. A megyei Szőkefalvi-Nagy Gyula matematikai emlékverseny feladatsorainak összeállítását, szervezését hosszú évek során végezte. A Polygon didaktikai folyóirat egyik alapítója és szervezőbizottságának tagja. 1985 óta folyamatosan dolgozott tankönyveken, középiskolai diákok számára írt matematika könyveken. Ezzel egyidőben igen jelentős kutatást végzett a magyar matematika oktatás történetével kapcsolatban. Nagyívű terveit halála szakította félbe.

Irodalom:

  1. Dr. Hajnal Imre (1926-1996). Polygon (matematikai, szakdidaktikai közlemények) VII./1. sz. (1997 június).
  2. Pedagógiai Ki Kicsoda, Keraban Könyvkiadó, Budapest, 1997
  3. Wikipedia
  4. Sulinet